ZESTAWY I REAGENTY DO ANALIZY WODY


pomiar twardości wody
TESTOVAL®
zestawy do szybkiej analizy parametrów wody metodą kolorymetryczną:


 • aluminium
 • amoniak
 • azotyny
 • chlor metodą DPD
 • chlorki
 • chrom
 • dwutlenek chloru
 • hydrazyna
 • krzemionka rozpuszczona
 • miedź
 • ortofosforany
 • siarczyny
 • pH
 • żelazo
 • zestawy do kotłowni

Do każdego zestawu analitycznego istnieje możliwość dokupienia samych reagentów.

pomiar twardości wody
DUROGNOST®
zestawy do kontroli progowej twardości resztkowej wody

 • Progi w °n:

 • 0,00 - 0,025 - 0,05 - 0,10
 • 0,05 i 0,10
 • 0,25 i 0,50
 • 0,50 i 1,0

pomiar twardości wody
DUROVAL®
zestawy do szybkiej analizy parametrów wody metodą miareczkową:


 • twardość ogólna i resztkowa
 • zasadowość m i p
 • dwutlenek węgla
 • siarczany
 • chlorki
 • poliaminy
 • kwasowość mineralna
 • kwasowość ogólna
 • poliakrylaty

Do każdego zestawu analitycznego istnieje możliwość dokupienia samych reagentów.


© Perfect Water Systems Sp. z o. o.   2000 - 2024   |   Plac Czerwca 1976 Roku 2/316   |   02-495 Warszawa
tel: +48 22 843-69-96   |   e-mail:  perfectwater@perfectwater.pl
NIP   521-31-22-793   |   KRS 0000023186