ZESTAWY I REAGENTY DO ANALIZY WODY


pomiar twardości wody
TESTOVAL®
zestawy do szybkiej analizy parametrów wody metodą kolorymetryczną:


 • aluminium
 • amoniak
 • chlor metodą DPD
 • chlorki
 • chrom
 • krzemionka rozpuszczona
 • miedź
 • ortofosforany
 • siarczyny
 • pH
 • żelazo

Do każdego zestawu analitycznego istnieje możliwość dokupienia samych reagentów.

pomiar twardości wody
DUROGNOST®
zestawy do kontroli progowej twardości resztkowej wody
pomiar twardości wody
DUROVAL®
zestawy do szybkiej analizy parametrów wody metodą miareczkową:


 • twardość ogólna
 • zasadowość m i p
 • dwutlenek węgla
 • siarczany
 • chlorki
 • poliaminy

Do każdego zestawu analitycznego istnieje możliwość dokupienia samych reagentów.


© Perfect Water Systems Sp. z o. o.   2000 - 2023   |   Plac Czerwca 1976 Roku 2   |   02-496 Warszawa
tel: +48 22 843-69-96   |   e-mail:  perfectwater@perfectwater.pl
NIP   521-31-22-793   |   KRS 0000023186