PREPARATY CHEMICZNE DO KONDYCJONOWANIA


WODY CHŁODNICZEJ I KOTŁOWEJ


Nazwa preparatu Zastosowanie Działanie
HS 202 chłodnictwo dyspergant + inhibitor
HK 200 CHI chłodnictwo (Cu) dyspergant + inhibitor
B 352 chłodnictwo biocyd
KI 400 kotły wodne i parowe inhibitor + odtleniacz
N 104 kotły parowe pH kondensatu
TW 30 woda pitna inhibitor - stabilizator
RIZ 21 kotły, skraplacze, wieze chłodnicze itp. inhibitor - płukanie chemiczne


♦ ♦ ♦

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego programu komputerowego firmy WAT można zoptymalizować zużycie środków chemicznych, wybrać odpowiednia technologię przygotowania wody, co pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych urządzeń.

Firma Perfect Water Systems nie tylko dostarcza preparaty chemiczne, ale również sprawdza prawidłowość dozowania preparatów i odsalania układu i w miarę potrzeby zmienia dawkę preparatu lub stopień odsalania układu.

Sprawdzanie poprawności dozowania odbywa się w trakcie wizyty naszego przedstawiciela u Klienta.
Każdorazowo wykonuje on badania fizyko-chemiczne wody oraz sprawdza ilość wydozowanego środka w stosunku do ilości wody uzupełniającej oraz stężenie środków w wodzie cyrkulacyjnej/kotłowej przy użyciu nowoczesnego fotometru.
Za każdym razem badamy również wodę chłodniczą bakteriologicznie.
Częstotliwość wizyt ustalana jest indywidualnie.

♦ ♦ ♦

W ramach każdej wizyty sprawdzane są następujące parametry:

  • twardość wody,
  • odsalanie,
  • stężenie środków w wodzie cyrkulacyjnej/kotłowej,
  • pH (kondensat),
  • dokładna analiza wody obiegowej.

Z każdej wizyty naszego przedstawiciela otrzymują Państwo pisemny raport.