UZDATNIANIE WODY

Stacje uzdatniania wody pitnej, technologicznej i kotłowej dla wszystkich gałęzi przemysłu.


Woda występująca w przyrodzie rzadko kiedy nadaje się do bezpośredniego użycia.
Rozwój przemysłu, zanieczyszczenie środowiska i jego degradacja doprowadziły do zmniejszenia zasobów wody i pogorszenia jej jakości. Występujące w wodzie zanieczyszczenia oraz mikroorganizmy sprawiają, iż należy poddać ją procesowi uzdatniania. Ten złożony proces, uzależniony jest od parametrów fizyko-chemicznych wody oraz jej przeznaczenia. Innych urządzeń wymagać będzie uzdatnianie wody pitnej, innych natomiast konieczność uzdatniania wody kotłowej lub wody dla chłodnictwa. Nie istnieje jedno, uniwersalne urządzenie, które rozwiąże wszystkie problemy związane z uzdatnieniem wody, dlatego tak ważne jest indywidualne i profesjonalne podejście do zagadnienia.W swojej ofercie proponujemy profesjonalne, nowoczesne rozwiązania z zakresu:

  • filtracji,
  • odżelaziania,
  • odmanganiania,
  • dekarbonizacji,
  • demineralizacji,
  • odwróconej osmozy,
  • dezynfekcji,
  • systemów dozowania,
  • układów odsalania.


Nasze wieloletnie doświadczenie, poszukiwanie skutecznych rozwiązań
oraz profesjonalne podejście do Klienta, każdego dnia, to gwarancja sukcesu.


© Perfect Water Systems Sp. z o. o.   2000 - 2024   |   Plac Czerwca 1976 Roku 2/316   |   02-495 Warszawa
tel: +48 22 843-69-96   |   e-mail:  perfectwater@perfectwater.pl
NIP   521-31-22-793   |   KRS 0000023186  |  BDO  000423671   |