PRZYRZĄDY POMIAROWE


♦       Układy odsalania

z sondą 2-elektrodową i sterowaniem dozowaniem biocydu                         POLECANY!

Układ składa się ze:
- sterownika Eco Control desalt firmy Heyl 230V lub 24V,
- sondy dwuelektrodowej 0 – 10.000 μS/cm z elektrodami węglowymi i PT 100,
- zaworu e/m Honeywell ¾”-1” 4 bar lub przepustnica Danfoss 1¼”-3” 2,5 bar.

Zasada działania
opiera się o pomiar przewodności (zasolenia) wody. Przy przekroczeniu górnej wartości zadanej następuje zwolnienie styku w sterowniku i automatyczne otwarcie zaworu spustowego. Zawór otwarty jest aż do obniżenia przewodności do zadanej wartości dolnej. Sterownik może działać zarówno z zaworem odsalającym z cewką jak i z napędem. Pomiar przewodności kompensowany jest przez pomiar temperatury sondą PT100 wbudowaną w sondę przewodności.

Dozowanie biocydu i blokada zaworu odsalającego
Sterownik został wyposażony w funkcję sterowania czasowego dozowaniem biocydu. Po dozowaniu sterownik utrzymuje zawór odsalający w pozycji zamkniętej przez zaprogramowany czas, co zabezpiecza układ przed zrzutem biocydu do kanału.

Wizualizacja i zdalna obsługa
Sterownik wyposażony jest w wyjście 4-20 mA . Oprogramowanie oraz modem i kabel pozwalają zdalnie kontrolować sterownik (opcja).

Sterownik Eco Control LM Zawór odsalający 3/4”- 1” sonda
Dla układów chłodniczych zalecamy pracę z sondą pomiarową LMZ 3-1.0 PT 100.
Sonda LMZ 3-1.0 PT 100 – obudowa z PVC – nakrętka 1 1/4", temp. medium do +40°C, ciśnienie medium do 6 bar, zakres pomiarowy 0 – 3.000 μS/cm, stała c = 1,0
Dla innych układów jest możliwa praca w innych zakresach pomiarowych tj. 0-200 μS/cm, 0-1.000 μS/cm, 0-20.000 μS/cm, 0-200.000 μS/cm, przy zastosowaniu innych sond.
Modem 56 k analogowy wraz z kablem i programem do zdalnej kontroli (opcja).

z wodomierzem i czasowym odsalaniem proporcjonalnym (bez sondy)

Układ składa się ze:
- sterownika Eco Control DO 10 firmy Heyl 230V lub 24V
- zaworu e/m Honeywell ¾”-1” 4 bar lub przepustnica Danfoss 1¼”-3” 2,5 bar
- wodomierza impulsowego

Zasada działania
opiera się o zasadę proporcjonalnego odsalania w stosunku do objętości wody uzupełniającej. Po zliczeniu zaprogramowanej ilości wody uzupełniającej, otwiera się zawór odsalający na zaprogramowany czas. Rozwiązanie polecane w układach chłodniczych o dużym zładzie, a co za tym idzie dużej bezwładności. Dodatkowo sterownik może sterować pracą stacji dozowania inhibitora. Wyposażony jest również w wejście czujnika przepływu dla kontroli czy zawór odsalający działa prawidłowo.

Wizualizacja i zdalna obsługa
Sterownik wyposażony jest w styk zbiorczy alarmowy.

z sondą 2-elektrodową lub indukcyjną i z odsalaniem jakościowym - proporcjonalnym - czasowym

Układ składa się ze:
- sterownika MSK 101 NEOMERIS 230V
- sondy 2-elektrodowej LMZ 3/1,0 lub indukcyjna LFI-04
- zaworu e/m Honeywell ¾”-1” 4 bar lub przepustnica Danfoss 1¼”-3” 2,5 bar

Zasada działania
opiera się o pomiar przewodności (zasolenia) wody. Przy przekroczeniu górnej wartości zadanej następuje zwolnienie styku w sterowniku i automatycznie otwarcie zaworu spustowego. Zawór otwarty jest aż do obniżenia przewodności do zadanej wartości dolnej. Układ może być wyposażony w sondę z dodatkowym pomiarem temperatury, co pozwala automatycznie kompensować wpływ temperatury na pomiar przewodności (w układach chłodniczych nie jest to konieczne). W przypadku braku takiej sondy wprowadza się ręcznie temperaturę badanej wody. Sonda ma możliwość kalibracji. MSK 101 może sterować dozowaniem proporcjonalnym inhibitora (potrzebny dodatkowo wodomierz impulsowy) oraz dozowaniem czasowym biocydu.

Wizualizacja i zdalna obsługa
Sterownik wyposażony jest w wyjście 0(4)-20 mA, styk zakłócenia dozowania biocydu i inhibitora oraz styk zbiorczy alarmowy.
Posiada również 13 wyjść cyfrowych do wizualizacji pracy oraz występowania różnych zakłóceń.
Oprogramowanie oraz modem i kabel pozwalają zdalnie kontrolować sterownik (opcja).
Dla układów chłodniczych zalecamy pracę z sondą pomiarową:
sonda 2-elektrodowa LMIZ 3/1,0
- przyłącze Dn32 lub ¾”GZ, pomiar temperatury do +50°C, zakres pomiarowy 0 – 500 μS/cm lub 0 – 3000 μS/cm, stała c = 1,01
sonda indukcyjna LFI-04
- przyłącze Dn40, zakres pomiarowy 0 – 5000 μS/cm
Wodomierz impulsowy (opcja)
Oprogramowanie na PC wraz z osprzętem dla wygodnego konfigurowania sterownika oraz wizualizacji (opcja).

z sondą 2-elektrodową i z odsalaniem jakościowym oraz sterowanym dozowaniem biocydu

Układ składa się ze:
- sterownika MSK 101 NEOMERIS 230V
- sondy 2-elektrodowej LMZ 3/1,0 lub indukcyjna LFI-04
- zaworu e/m Honeywell ¾”-1” 4 bar lub przepustnica Danfoss 1¼”-3” 2,5 bar

Zasada działania
opiera się o pomiar przewodności (zasolenia) wody. Przy przekroczeniu górnej wartości zadanej następuje zwolnienie styku w sterowniku i automatycznie otwarcie zaworu spustowego. Zawór otwarty jest aż do obniżenia przewodności do zadanej wartości dolnej. Układ może być wyposażony w sondę z dodatkowym pomiarem temperatury, co pozwala automatycznie kompensować wpływ temperatury na pomiar przewodności (w układach chłodniczych nie jest to konieczne). W przypadku braku takiej sondy wprowadza się ręcznie temperaturę badanej wody. Sonda ma możliwość kalibracji. MSK 101 może sterować dozowaniem proporcjonalnym inhibitora (potrzebny dodatkowo wodomierz impulsowy) oraz dozowaniem czasowym biocydu.

Wizualizacja i zdalna obsługa
Sterownik wyposażony jest w wyjście 0(4)-20 mA, styk zakłócenia dozowania biocydu i inhibitora oraz styk zbiorczy alarmowy. Posiada również 13 wyjść cyfrowych do wizualizacji pracy oraz występowania różnych zakłóceń. Oprogramowanie oraz modem i kabel pozwalają zdalnie kontrolować sterownik (opcja).

Dla układów chłodniczych zalecamy pracę z sondą pomiarową:
sonda 2-elektrodowa LMIZ 3/1,0
- przyłącze Dn32 lub ¾”GZ, pomiar temperatury do +50°C, zakres pomiarowy 0 – 500 μS/cm lub 0 – 3000 μS/cm, stała c = 1,01 sonda indukcyjna LFI-04
- przyłącze Dn40, zakres pomiarowy 0 – 5000 μS/cm
Wodomierz impulsowy (opcja)
Oprogramowanie na PC wraz z osprzętem dla wygodnego konfigurowania sterownika oraz wizualizacji (opcja)

ECO CONTROL desalt z sondą 2-elektrodową i sterowanym dozowaniem biocydu

Układ składa się ze:
- sterownika Eco Control desalt firmy Heyl 230V lub 24V
- sondy dwuelektrodowej 0 – 10.000 μS/cm z elektrodami węglowymi i PT 100
- zaworu e/m Honeywell ¾”-1” 4 bar lub przepustnicy Danfoss 1¼”-3” 2,5 bar

Zasada działania
opiera się o pomiar przewodności (zasolenia) wody. Przy przekroczeniu górnej wartości zadanej następuje zwolnienie styku w sterowniku i automatycznie otwarcie zaworu spustowego. Zawór otwarty jest aż do obniżenia przewodności do zadanej wartości dolnej. Sterownik może działać zarówno z zaworem odsalającym z cewką jak i z napędem. Pomiar przewodności kompensowany jest przez pomiar temperatury sondą PT100 wbudowaną w sondę przewodności.

Dozowanie biocydu i blokada zaworu odsalającego
Sterownik został wyposażony w funkcję sterowania czasowego dozowaniem biocydu. Po dozowaniu sterownik utrzymuje zawór odsalający w pozycji zamkniętej przez zaprogramowany czas, co zabezpiecza układ przed zrzutem biocydu do kanału.

Wizualizacja i zdalna obsługa
Sterownik wyposażony jest w wyjście 4-20 mA . Oprogramowanie oraz modem i kabel pozwalają zdalnie kontrolować sterownik (opcja).
Dla układów chłodniczych zalecamy pracę z sondą pomiarową LMZ 3-1.0 PT100. Sonda LMZ 3-1.0 – obudowa z PVC – nakrętka 1 1/4", temp. medium do +40°C, ciśnienie PT 100 medium do 6 bar, zakres pomiarowy 0 – 3.000 μS/cm, stała c=1,0
Dla innych układów jest możliwa praca dla innych zakresach pomiarowych tj 0-200 μS/cm, 0-1.000 μS/cm, 0-20.000 μS/cm, 0-200.000 μS/cm, przy zastosowaniu innych sond.
Modem 56 k analogowy wraz z kablem i programem do zdalnej kontroli (opcja).

♦ ♦     Fotometry

Neomeris PPM 150   -   ręczny fotometr do szybkiej analizy parametrów chemicznych wody

Elektronicznie sterowany mikroprocesorowo fotometr znajduje doskonałe zastosowanie w analizie wody pitnej, technologicznej oraz wody basenowej.
Zakres pomiaru od 380 do 810 nm zapewnia optyka w oparciu o system 9 diód oraz filtr.
Nowoczesna elektronika, przejrzysty układ klawiszy i dobrze czytelny wyświetlacz umożliwiają szybkie i dokładne oznaczanie mierzonych parametrów wody.
Fotometr wyposażony jest w pamięć 1000 ostatnich pomiarów. Dzięki dodatkowemu wyjściu w łatwy sposób wyniki pomiarów możemy przenieść do komputera.
Wewnętrzna pamięć max. 150 krzywych kalibracyjnych.
Menu w języku niemieckim, angielskim, francuskim i hiszpańskim.

W skład zestawu wchodzi:
fotometr,
walizka,
5 celek pomiarowych,
kabel USB,
adapter portu podczerwieni.

Poprzez zastosowanie odpowiednich reagentów istnieje możliwość pomiaru:

Mierzony parametr Zakres pomiarowy Nr katalogowy
Glin 0 - 0,5 410651
Jon amonowy 0 - 1,0 410681
Brom 0 - 4,0 410521
Kadm 0,01 - 2,0 880166
Chlor wolny 0 - 1,5 410521
Chlor całkowity 0 - 1,5 410521
Chlor związany 0 - 1,5 410521
Dwutlenek chloru 0 - 2,8 410525
Chlorki 0 - 100 410527
Chromiany 0 - 1,0 410533
Cjanki 0,01 - 1,0 880167
Żelazo 0,01 - 1,0 410548
Żelazo 0 - 10,0 410545
Złoto 0,01 - 5,0 880168
Hydrazyna 0 - 1,0 410557
Miedź 0 - 1,0 410563
Magnez 100 - 1.500 880169
Mangan 0 - 10,0 410569
Mangan 0 - 0,5 410661
Molibden nowość nowość
Nikiel 0,02 - 2,0 880170
Azotany 0 - 100 410671
Azotyny 0 - 1,0 410581
Ozon 0 - 1,0 410517
Nadtlenek 1 - 100 880171
Fenol 0,05 - 5,0 880172
pH 6,0 - 8,2 410614
Fosforany 0 - 20,0 410593
Krzemionka 0,5 - 10,0 880173
Srebro 0,05 - 1,5 880174
Krzem 0,01 - 2,0 880175
Krzemiany 0 - 5,0 410623
Siarczyny 0 - 20,0 410635
Siarczany 50 - 400 880176
Nadtlenek wodoru 0 - 20,0 410643
Cynk 0,01 - 0,3 880178
Cyna 0,01 - 1,0 880179

Ionoval MONO         -   ręczny fotometr do szybkiej analizy parametrów chemicznych wody

Elektronicznie sterowany mikroprocesorowo fotometr znajduje doskonałe zastosowanie w analizie wody pitnej, technologicznej, oraz wody basenowej.
Nowoczesna elektronika, przejrzysty układ klawiszy i dobrze czytelny wyświetlacz umożliwiają szybkie i dokładne oznaczanie mierzonych parametrów wody.
Fotometr wyposażony jest w pamięć 100 ostatnich pomiarów. Dzięki dodatkowemu wyjściu w łatwy sposób wyniki pomiarów możemy przenieść do komputera.

W skład zestawu wchodzi:
fotometr Ionoval mono,
walizka,
dwie celki pomiarowe,
zasilacz

Opcje dodatkowe:
wyjście wraz z oprogramowaniem,
adapter

W ofercie posiadamy następujące rodzaje fotometrów wraz z akcesoriami:

artykuł opis nr kat.
ionoval mono FM
chlorine/pH
Pomiar chlorków oraz pH wody 320075
ionoval mono FM A blue Pomiar absorpcji dla długości fali 470 nm
PRZEZNACZONY DLA POMIARU STĘŻENIA INHIBITORÓW WAT DLA UKŁADÓW CHŁODNICZYCH ORAZ ANTYSCALANTÓW DO O.OSMOZY: HS 202, HS 208, HK 200 CHI, HK 650 C
320076
ionoval mono FM A red Pomiar absorpcji dla długości fali 645 nm 320077
FM-module green Wymienny moduł umożliwiający pomiar absorpcji dla długości fali 568 nm 032690
FM-module red Wymienny moduł umożliwiający pomiar absorpcji dla długości fali 645 nm 032691
FM-module blue Wymienny moduł umożliwiający pomiar absorpcji dla długości fali 470 nm 032692
FM-module orange Wymienny moduł umożliwiający pomiar absorpcji dla długości fali 600 nm 032693
FM-module yellow Wymienny moduł umożliwiający pomiar absorpcji dla długości fali 583 nm 032694
FM-module infrared Wymienny moduł umożliwiający pomiar absorpcji dla długości fali 875 nm 032695
IR-interface Umożliwia transmisje danych do komputera, zawiera również oprogramowanie 320074

♦ ♦ ♦   Pomiar i regulacja

przewodności z sondą 2-elektrodową

Układ składa się ze:
- sterownika Eco Control desalt firmy Heyl 230V lub 24V
- sondy dwuelektrodowej z elektrodami węglowymi i pomiarem temperatury PT 100

Zasada działania: opiera się o pomiar przewodności (zasolenia) wody. Przy przekroczeniu górnej wartości zadanej następuje zwolnienie styku w sterowniku aż do obniżenia przewodności do zadanej wartości dolnej. Przy przekroczeniu dolnej wartości zadanej następuje zwolnienie styku w sterowniku aż do obniżenia przewodności do zadanej wartości górnej. Wartości graniczne mają ustawiany zakres histerezy.
Układ może być wyposażony w sondę z dodatkowym pomiarem temperatury, co pozwala automatycznie kompensować wpływ temperatury na pomiar przewodności. W przypadku braku takiej sondy wprowadza się ręcznie temperaturę badanej wody. Sonda ma możliwość kalibracji.

Wizualizacja i zdalna obsługa Sterownik wyposażony jest w wyjście 4-20 mA, RS 232 oraz styk zbiorczy alarmowy. Oprogramowanie oraz modem i kabel pozwalają zdalnie kontrolować sterownik (opcja).

Akcesoria:

Sonda bez czujnika temperatury
SO1 1 – 20.000 μS/cm 40°C PVC nakrętka 1 ¼”
SO5 5 – 10.000 μS/cm 40°C PVC nakrętka 1 ¼”
SO10 10–20.000 μS/cm 40°C PVC nakrętka 1 ¼”
SOE 0 0,1 – 200 μS/cm 130°C stal KO GZ ¾”
SOE 1 1 – 2.000 μS/cm 130°C stal KO GZ ¾”
SOE 5 5 – 10.000 μS/cm 130°C stal KO GZ ¾”
SOE 50 100 – 100.000 μS/cm 80°C stal KO GZ ¾”
SEI1 1 – 2.000 μS/cm 40°C zanurzeniowa, 5m kabel
SEI5 5 – 10.000 μS/cm 40°C zanurzeniowa, 5m kabel
SD10 10 – 20.000 μS/cm 40°C przez ściankę zbiornika, ¼”
Sonda z czujnikiem temperatury
LMZ 3/1.0 1 – 3.000 μS/cm 40°C PVC nakrętka 1 ¼”
ST1/PT100 1 – 20.000 μS/cm 40°C PVC nakrętka 1 ¼”
ST5/PT100 5 – 10.000 μS/cm 40°C PVC nakrętka 1 ¼”
ST10/PT100 10 – 20.000 μS/cm 40°C PVC nakrętka 1 ¼”
STE0/PT100 0,1 – 200 μS/cm 130°C stal KO GZ ¾”
STE1/PT100 1 – 2.000 μS/cm 130°C stal KO GZ ¾”
STE5/PT100 5 – 10.000 μS/cm 130°C stal KO GZ ¾”
STE50/PT100 100 – 100.000μS/cm 80°C stal KO GZ ¾”
SEI1/PT100 1 – 2.000μS/cm 40°C zanurzeniowa, 5m kabel
SEI5/PT100 5 – 10.000μS/cm 40°C zanurzeniowa, 5m kabel

Wszystkie sondy na ciśnienie do 6 bar z elektrodami ze stali KO
Modem 56 k analogowy wraz z kablem i programem do zdalnej kontroli
Bufor płyn o przewodności 1413 μS/cm lub 12,88 mS/cm, but. 230 ml

pH z sondą szklaną

Układ składa się ze:
- sterownika Eco Control pH firmy Heyl 230V lub 24V
- sondy szklanej
opcja - element wykonawczy – pompa dozująca lub zawór e/m.

Zasada działania
opiera się o pomiar pH wody. Przy przekroczeniu górnej wartości zadanej następuje zwolnienie styku w sterowniku i automatycznie otwarcie np. zaworu dozującego kwas. Zawór otwarty jest aż do obniżenia pH do zadanej wartości dolnej. Przy przekroczeniu dolnej wartości zadanej następuje zwolnienie styku w sterowniku i automatyczne otwarcie np. zaworu dozującego ług. Zawór otwarty jest aż do podwyższenia pH do zadanej wartości górnej. Wartości graniczne mają ustawiany zakres histerezy.
Układ może być wyposażony w sondę z dodatkowym pomiarem temperatury, co pozwala automatycznie kompensować wpływ temperatury na pomiar pH. W przypadku braku takiej sondy wprowadza się ręcznie temperaturę badanej wody. Sonda ma możliwość jedno- lub dwupunktowej kalibracji.

Wizualizacja i zdalna obsługa
Sterownik wyposażony jest w wyjście 4-20 mA oraz styk zbiorczy alarmowy. Oprogramowanie oraz modem i kabel pozwalają zdalnie kontrolować sterownik (opcja). Sterownik Eco Control pH sonda EMK tuleje montażowe

Akcesoria
Sonda pH EMK 20
bez czujnika temp.
zakres pomiarowy pH 1-13, temperatura medium 0-80°C, ciśnienie 0-8 bar, obudowa szklana, gniazdo BNC
Sonda pH EMK 50
z czujnikiem temp. PT 100,
zakres pomiarowy pH 1-14, temperatura medium 10-130°C, ciśnienie 0-6 bar, obudowa szklana, gniazdo BNC
Czujnik temp. TMF/PT100 – zakres pomiarowy 0 – 100°C, ciśnienie 0-6 bar
Tuleja sondy ESA – ze stali KO, temp. medium max. 130°C, gwint zewnętrzny ¾”,
DA25 – z PVC, temp. medium max. 40°C, trójnik PVC Dn20,
TA 100 - z PVC, temp. medium max. 40°C, zanurzeniowa 1 m - Dn 20
Kabel KOAX 5m lub 10m lub 20m do sond EMK 20, EMK 50 i czujnika TMF/PT100
Przetwornik IW 20 dla długich kabli (10…40 m) lub przy zakłóceniach w otoczeniu
Modem 56 k analogowy wraz z kablem i programem do zdalnej kontroli
Bufor płyn o pH 4,0 ; 7,0 ; 9,0 ; 10,0 ; but.100 ml.

potencjału REDOX

Układ składa się ze:
- sterownika Eco Control Redox firmy Heyl 230V lub 24V
- sondy
opcja - element wykonawczy – pompa dozująca lub zawór e/m.

Zasada działania
opiera się o pomiar potencjału redox wody. Przy przekroczeniu górnej wartości zadanej następuje zwolnienie styku w sterowniku aż do obniżenia potencjału Redox do zadanej wartości dolnej. Przy przekroczeniu dolnej wartości zadanej następuje zwolnienie styku w aż do podwyższenia potencjału Redox do zadanej wartości górnej. Wartości graniczne mają ustawiany zakres histerezy. Sonda ma możliwość kalibracji.

Wizualizacja i zdalna obsługa
Sterownik wyposażony jest w wyjście 4-20 mA oraz styk zbiorczy alarmowy. Oprogramowanie oraz modem i kabel pozwalają zdalnie kontrolować sterownik (opcja).

Akcesoria
Sonda RMK 20 Ag/AgCl (pH 1-12), temperatura medium 0-80°C, ciśnienie max. 8 bar, przysłona PTFE, gniazdo BNC
Tuleja sondy ESA – ze stali KO, temp. medium max. 130°C, gwint zewnętrzny ¾”,
DA25 – z PVC, temp. medium max. 40°C, trójnik PVC Dn20,
TA 100 - z PVC, temp. medium max. 40°C, zanurzeniowa 1 m - Dn 20
Czujnik temp. TMF/PT100 – zakres pomiarowy 0 – 100°C, ciśnienie 0-6 bar
Kabel KOAX 5m lub 10m lub 20m do sond EMK 20, EMK 50 i czujnika TMF/PT100
Przetwornik IW 20 dla długich kabli (10…40 m) lub przy zakłóceniach w otoczeniu
Modem 56 k analogowy wraz z kablem i programem do zdalnej kontroli
Bufor płyn o potencjale Redox 220 mV, but. 250 ml