TESTOVAL - kolorymetryczne zestawy testowe


TESTOVAL® Aluminium

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0 - 2 mg/l Al.

Poszczególne wartości: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 2 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 10-krotnych stężeń.
Kompletny z 2 reagentami, wystarczający na ok. 130 analiz.
Można zakupić osobno zestaw reagentów na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 6 minut.410650   TESTOVAL® ALUMINIUM

410651   zestaw 2 reagentów TESTOVAL® ALUMINIUMTESTOVAL® Amoniak

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0 - 10 mg/l NH4+.

Poszczególne wartości: 0,1 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 10 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 10-krotnych stężeń.
Kompletny z 3 reagentami, wystarczający na ok. 70 analiz.
Można zakupić osobno zestaw reagentów na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 4 minut.410680   TESTOVAL® AMONIAK

410681   zestaw 3 reagentów TESTOVAL® AMONIAK  Karta charakterystyki       Karta charakterystyki
  Karta charakterystyki       Instrukcja


TESTOVAL® Azotany

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0 - 20 mg/l NO3-.

Poszczególne wartości: 0,1 - 2,5 - 5 - 10 - 20 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 10-krotnych stężeń.
Kompletny z 2 reagentami, wystarczający na ok. 100 analiz.
Można zakupić osobno zestaw reagentów na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 7 minut.410670   TESTOVAL® AZOTAN

410671   zestaw 2 reagentów TESTOVAL® AZOTAN  Instrukcja


TESTOVAL® Azotyny

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0,05 - 1 mg/l NO2-.

Poszczególne wartości: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 10-krotnych stężeń.
Kompletny z 2 reagentami, wystarczający na ok. 100 analiz.
Można zakupić osobno zestaw reagentów na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 15 minut.410580   TESTOVAL® AZOTYN

410581   reagent TESTOVAL® AZOTYN  Instrukcja


TESTOVAL® Chlor metoda DPD 0,1 - 1 mg/l

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0,1 - 1 mg/l Cl2.

Poszczególne wartości: 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:2 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 2-krotnych stężeń.
Kompletny z 3 reagentami, wystarczający na ok. 70 analiz.
Można zakupić osobno zestaw reagentów na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 1 minuty.410520   TESTOVAL® CHLOR metoda DPD 0,1 - 1 mg/l

410521   zestaw 3 reagentów TESTOVAL®
               CHLOR metoda DPD 0,1 - 4 mg/l  Karta charakterystyki       Karta charakterystyki
  Karta charakterystyki    


TESTOVAL® Chlor metoda DPD 0,5 - 4 mg/l

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0,5 - 4 mg/l Cl2.

Poszczególne wartości: 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:2 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 2-krotnych stężeń.
Kompletny z 3 reagentami, wystarczający na ok. 70 analiz.
Można zakupić osobno zestaw reagentów na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 1 minuty.410520   TESTOVAL® CHLOR metoda DPD 0,5 - 4 mg/l

410521   zestaw 3 reagentów TESTOVAL®
               CHLOR metoda DPD 0,1 - 4 mg/l  Karta charakterystyki       Karta charakterystyki
  Karta charakterystyki    


TESTOVAL® Chlorki

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0 - 100 mg/l Cl-.

Poszczególne wartości: 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 10-krotnych stężeń.
Kompletny z 2 reagentami, wystarczający na ok. 40 analiz.
Można zakupić osobno zestaw reagentów na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 3 minut.410526   TESTOVAL® CHLOREK

410527   zestaw 2 reagentów TESTOVAL® CHLOREKTESTOVAL® Chrom CrVI

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0 - 5 mg/l Cr.
Szczególnie przydatny do kontroli ścieków w zakładach galwanizacyjnych oraz wody procesowej w zakładach
obróbki metali.

Poszczególne wartości: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 10-krotnych stężeń.
Kompletny z 2 reagentami, wystarczający na ok. 180 analiz.
Można zakupić osobno zestaw reagentów na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 3 minut.410532   TESTOVAL® CHROMVI

410533   zestaw 2 reagentów TESTOVAL® CHROMVITESTOVAL® Hydrazyna

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0 - 1 mg/l N2H4.

Poszczególne wartości: 0 - 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 10-krotnych stężeń.
Kompletny z 3 reagentami, wystarczający na ok. 100 analiz.
Można zakupić osobno zestaw reagentów na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 2 minut.410556   TESTOVAL® HYDRAZYNA

410557   reagent TESTOVAL® HYDRAZYNATESTOVAL® Krzemionka rozpuszczona

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0 - 10 mg/l SiO2.

Poszczególne wartości: 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 10 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 10-krotnych stężeń.
Kompletny z 4 reagentami, wystarczający na ok. 100 analiz.
Można zakupić osobno zestaw reagentów na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 19 minut.410622   TESTOVAL® KRZEMIONKA rozpuszczona

410623   zestaw 4 reagentów TESTOVAL®
               KRZEMIONKA rozpuszczona  Karta charakterystyki       Karta charakterystyki
  Karta charakterystyki       Karta charakterystyki       Instrukcja


TESTOVAL® Mangan 0 - 0,5 mg/l

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0 - 0,5 mg/l Mn.

Poszczególne wartości: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 10-krotnych stężeń.
Kompletny z 3 reagentami, wystarczający na ok. 70 analiz.
Można zakupić osobno zestaw reagentów na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 17 minut.410660   TESTOVAL® MANGAN 0 - 0,5 mg/l

410661   zestaw 3 reagentów TESTOVAL® MANGAN 0 - 0,5 mg/l  Karta charakterystyki       Karta charakterystyki
  Karta charakterystyki       Instrukcja


TESTOVAL® Mangan 0 - 20 mg/l

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0 - 20 mg/l Mn.

Poszczególne wartości: 0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 10 - 20 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 10-krotnych stężeń.
Kompletny z 2 reagentami, wystarczający na ok. 100 analiz.
Można zakupić osobno zestaw reagentów na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 1 minuty.410568   TESTOVAL® MANGAN 0 - 20 mg/l

410569   zestaw 2 reagentów TESTOVAL® MANGAN 0 - 20 mg/l  Instrukcja


TESTOVAL® Miedź

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0 - 2 mg/l Cu.

Poszczególne wartości: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 10-krotnych stężeń.
Kompletny z 1 reagentem, wystarczający na ok. 100 analiz.
Można zakupić osobno zestaw reagentów na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 31 minut.410562   TESTOVAL® MIEDŹ

410563   reagent TESTOVAL® MIEDŹTESTOVAL® Ortofosforany

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0 - 10 mg/l P2O5.

Poszczególne wartości: 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 10 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 10-krotnych stężeń.
Kompletny z 3 reagentami, wystarczający na ok. 180 analiz.
Można zakupić osobno zestaw reagentów na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 5 minut.410592   TESTOVAL® ORTOFOSFORAN

410593   zestaw 3 reagentów TESTOVAL® ORTOFOSFORAN  Karta charakterystyki       Karta charakterystyki
  Karta charakterystyki       Instrukcja


TESTOVAL® pH - chlor DPD

Zestaw kolorymetryczny do kontroli wartości pH i zawartości chloru w basenach pływackich.

Poszczególne wartości   pH: 6,8 - 7,4 - 8 mg/l     chlor: 0,1 - 0,5 - 1 mg/l
Przez rozcieńczenie próbki 1:2 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 2-krotnych stężeń.
Kompletny z 4 reagentami, wystarczający na ok. 70 analiz.
Można zakupić osobno zestaw reagentów na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 4 minut.410601   TESTOVAL® pH - CHLOR DPD

410602   zestaw 4 reagentów TESTOVAL® pH - CHLOR DPD  Karta charakterystyki       Karta charakterystyki
  Karta charakterystyki       Karta charakterystyki       Instrukcja


TESTOVAL® Siarczyny

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0 - 20 mg/l SO32-.

Poszczególne wartości: 0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 10 - 20 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 10-krotnych stężeń.
Kompletny z 2 reagentami, wystarczający na ok. 150 analiz.
Można zakupić osobno zestaw reagentów na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 3 minut.410634   TESTOVAL® SIARCZYN

410635   zestaw 2 reagentów TESTOVAL® SIARCZYN  Karta charakterystyki       Karta charakterystyki       Instrukcja


TESTOVAL® wartość pH 1 - 5,5

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu pH 1 - 5,5.

Poszczególne wartości: 1 - 2 -3 - 4 - 5 - 5,5.
Kompletny z 1 reagentem, wystarczający na ok. 250 analiz.
Można zakupić osobno reagent na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 1 minuty.410604   TESTOVAL® pH 1 - 5,5

410605   reagent TESTOVAL® pH 1 - 5,5  Karta charakterystyki       Instrukcja


TESTOVAL® wartość pH 5,5 - 8

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu pH 5,5 - 8.

Poszczególne wartości: 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8.
Kompletny z 1 reagentem, wystarczający na ok. 250 analiz.
Można zakupić osobno reagent na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 1 minuty.410610   TESTOVAL® pH 5,5 - 8

410611   reagent TESTOVAL® pH 5,5 - 8  Karta charakterystyki       Instrukcja


TESTOVAL® wartość pH 8 - 12

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu pH 8 - 12.

Poszczególne wartości: 8 - 8,5 - 9 - 10 - 11 - 12.
Kompletny z 1 reagentem, wystarczający na ok. 250 analiz.
Można zakupić osobno reagent na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 1 minut.410616   TESTOVAL® pH 8 - 12

410617   reagent TESTOVAL® pH 8 - 12  Karta charakterystyki       Instrukcja


TESTOVAL® Żelazo II - III 0 - 1 mg/l

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0 - 1 mg/l Fe.

Poszczególne wartości: 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 10-krotnych stężeń.
Kompletny z 2 reagentami, wystarczający na ok. 100 analiz.
Można zakupić osobno reagent na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 7 minut.410547   TESTOVAL® ŻELAZO 0 - 1 mg/l

410548   zestaw 2 reagentów TESTOVAL® ŻELAZO 0 - 1 mg/l  Karta charakterystyki       Karta charakterystyki       Instrukcja


TESTOVAL® Żelazo II - III 0 - 10 mg/l

Zestaw kolorymetryczny dla zakresu stężeń 0 - 10 mg/l Fe.

Poszczególne wartości: 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 10 mg/l.
Przez rozcieńczenie próbki 1:10 zakres pomiarowy można rozszerzyć
do 10-krotnych stężeń.
Kompletny z 3 reagentami, wystarczający na ok. 60 analiz.
Można zakupić osobno reagent na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 7 minut.410544   TESTOVAL® ŻELAZO 0 - 10 mg/l

410545   zestaw 3 reagentów TESTOVAL® ŻELAZO 0 - 10 mg/l  Instrukcja


Szafka standardowa typ S - Kotłownie

1 x Duroval® A - twardość ogólna 0 - 30°n
1 x Duroval® B - mała twardość ogólna 0 - 2°n
1 x Duroval® CPM - zasadowość m
1 x Testoval® Siarczyny
1 x Testoval® Ortofosforany
1 x Testoval® wartość pH 8 - 12
1 x gęstościomierz
1 x cylinder 100 ml
1 x zlewka 500 ml
1 x kolba 100 ml
1 x lejek
50 x sączek

410305   Szafka standardowa typ SSzafy i walizki z innym wyposażeniem - na zapytanie!Walizka - Kotłownie

1 x Duroval® A - twardość ogólna 0 - 30°n
1 x Duroval® B - mała twardość ogólna 0 - 2°n
1 x Duroval® CPM - zasadowość m
1 x Testoval® Siarczyny
1 x Testoval® Ortofosforany
1 x Testoval® wartość pH 8 - 12
1 x miernik pH typ pHep + zakres 0 - 14 dokładność 0,1
1 x płyn buforowy do kalibracji miernika pH o pH = 7,01
1 x płyn buforowy do kalibracji miernika pH o pH = 10,01
1 x miernik przewodności DIST 4 zakres 0 - 20.000 µS/cm
1 x płyn buforowy do kalibracji miernika przewodności 5.000 µS/cm
50 x sączek

410320   Walizka - KotłownieWalizki i szafy z innym wyposażeniem - na zapytanie!