DUROGNOST®   zestawy do kontroli progowej twardości
resztkowej wody


DUROGNOST® I         0,00°n - 0,10°n

Szczególnie przydatny dla wód o bardzo niskiej twardości.
Specjalny wskaźnik w postaci proszku do szybkiego oznaczania kolorymetrycznego małych śladów twardości w zakresie 0 - 0,1°n
(0-2 ppm CaCO3).

Kolory i odpowiadające im twardości:
zielony = 0,00°n
szary  =   0,025°n
fioletowy = 0,05°n
czerwony = 0,10°n

Kompletny z próbówką pomiarową i łyżeczką dozującą, wystarczający
na ok. 700 analiz.
Czas pomiaru ok. 0,5 minuty.400050   DUROGNOST® I

  Karta charakterystyki       Instrukcja


DUROGNOST® SR 0         0,05°n - 0,1°n

Ciekły wskaźnik w butelce do wkraplania do progowej kontroli twardości
wody zmiękczonej dla wartości granicznych 0,05 i 0,1°n;
Wystarczajacy na ok. 250 oznaczeń.
Czas pomiaru ok. 0,5 minuty.
Nadruk firmowy bezpłatnie przy zamówieniu 100 szt.
400056   DUROGNOST® SR 0

  Karta charakterystyki       Instrukcja


DUROGNOST® SR         0,25°n - 0,5°n

Wyposażenie jak DUROGNOST® SR 0, ale dla progowych wartości
granicznych 0,25 i 0,5°n.
Wystarczajacy na ok. 250 oznaczeń.
Czas pomiaru ok. 0,5 minuty.
Nadruk firmowy bezpłatnie przy zamówieniu 100 szt.
400055   DUROGNOST® SR

  Karta charakterystyki       Instrukcja


DUROGNOST® SR 1         0,5°n lub 1°n

Wyposażenie jak DUROGNOST® SR 0, ale dla progowych wartości
granicznych 0,5 i 1°n.
Wystarczajacy na ok. 250 oznaczeń.
Czas pomiaru ok. 0,5 minuty.
Nadruk firmowy bezpłatnie przy zamówieniu 100 szt.400054   DUROGNOST® SR 1

  Karta charakterystyki       Instrukcja


DUROGNOST® Płyn buforowy pH>10

Płyn buforowy przeznaczony do silnie zasadowych próbek wody o pH >10,
badanych na twardość ogólną lub resztkową zestawami analitycznymi
Duroval® lub Durognost®.

Obniża pH badanej próbki.

400016   DUROGNOST® płyn buforowy

  Karta charakterystyki