DUROVAL®   zestawy do szybkiego testu miareczkowego


DUROVAL® KROPELKA (TH) 1 kropla = 0,1°n

Najprostszy i najszybszy zestaw do oznaczania twardości
ogólnej wody dla wód miękkich.


Tylko 1 indykator! 1 kropla = 0,1°n!

Ilość kropli potrzebnych do zmiany zabarwienia próbki odpowiada twardości ogólnej wody w 0,1°n.
Probówka jest jednocześnie opakowaniem butelki indykatora.
Butelka 8 ml zawiera ok. 250 kropel, co wystarcza do pomiaru wód o twardości łącznie 25°n. Dokładność 0,1°.400007   DUROVAL® KROPELKA TH 0,1  Karta charakterystyki TH 0,1       Instrukcja TH 0,1


DUROVAL® KROPELKA (TH) lub (KH) 1 kropla = 1°n

Najprostszy i najszybszy zestaw do oznaczania twardości
wody (TH) lub zasadowości m (KH) dla wód o dużej
twardości/zasadowości m.


Tylko 1 indykator! 1 kropla = 1°n!

Ilość kropli potrzebnych do zmiany zabarwienia próbki odpowiada twardości ogólnej wody w °n (Kropelka TH) lub zasadowości m °n (Kropelka KH).
Probówka jest jednocześnie opakowaniem butelki indykatora.
Butelka 8 ml zawiera ok. 250 kropel, co wystarcza do pomiaru wód o twardości łącznie 250°n. Dokładność 1°.400010   DUROVAL® KROPELKA TH 1,0

400015   DUROVAL® KROPELKA KH 1,0  Karta charakterystyki TH 1,0       Instrukcja TH 1,0
  Karta charakterystyki KH 1,0       Instrukcja KH 1,0


DUROVAL® TI

Kompletny zestaw przemysłowy szczególnie nadający się na pierwsze wyposażenie instalacji uzdatniania wody.
Przeznaczony do oznaczania twardości wody


we wszystkich zakresach twardości przez miareczkowanie titrantem za pomocą pipety dawkującej dokładnie wyskalowanej w stopniach twardości niemieckiej. Kompletny z probówką, pipetą alibrowaną 0-30°n, specjalnym korkiem złącznym, indykatorem 8 ml i roztworem mianowanym 25 ml.
Można zakupić osobno reagenty na uzupełnienie.
Wystarczy na ok. 50 analiz (przy przeciętnej twardości 15°n).
Czas pomiaru ok. 1-2 min, dokładność 0,5°n.

400040   DUROVAL® TI

400043   roztwór titracyjny TI 25 ml

400024   indykator 8 ml  KCH titracyjny       KCH indykator       Instrukcja


DUROVAL® A

Wyposażenie jak DUROVAL® TI,

ale o większej pojemności (50 ml) butelki z roztworem mianowanym.
Można zakupić osobno reagenty na uzupełnienie.
Wystarczy na ok. 100 analiz przy przeciętnej twardości wody 15°n.
Czas pomiaru ok. 1-2 min., dokładność 0,5°n.
400020   DUROVAL® A

400023   roztwór titracyjny A 50 ml

400024   indykator 8 ml  KCH titracyjny       KCH indykator       Instrukcja


DUROVAL® B

Zestaw do oznaczania twardości w bardzo miękkich
lub zmiękczonych próbkach wody

przez miareczkowanie titrantem za pomocą pipety dawkującej dokładnie wyskalowanej w stopniach twardości niem.
Kompletny z próbówką, pipetą kalibrowaną 0-2°n, specjalnym korkiem złącznym, indykatorem 8 ml i roztworem mianowanym 50 ml.
Można zakupić osobno reagenty na uzupełnienie.
Wystarczy na ok. 100 analiz (przy przeciętnej twardości 1°n).
Czas pomiaru ok. 1-2 min, dokładność 0,025°n.
400030   DUROVAL® B

400033   roztwór titracyjny B 50 ml

400024   indykator 8 ml  KCH titracyjny       KCH indykator       Instrukcja


DUROVAL® DUO

Przeznaczony do pomiaru wód bardzo twardych i częściowo zmiękczonych.

Połączenie Duroval®a A oraz Duroval®a B.
Kompletny zestaw składa się z dwóch pipet kalibrowanych 0-30°n oraz 0-2°n, specjalnego korka złącznego, wskaźnika indykatora 8 ml i dwóch roztworów do miareczkowania po 50 ml.
Można zakupić osobno reagenty na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 2-3 min. Dokładność 0,5°n oraz 0,025°n.400005   DUROVAL® DUO

400023   roztwór titracyjny A 50 ml

400033   roztwór titracyjny B 50 ml

400024   indykator 8 ml  KCH titracyjny 0 - 2   KCH titracyjny 0 - 30    
  KCH indykator       Instrukcja


DUROVAL® C

Zestaw do oznaczania zasadowości m

we wszystkich próbkach wody przez miareczkowanie titrantem za pomocą pipety dokładnie wyskalowanej w °n i mValach.
Kompletny z próbówką pomiarową, pipetą do miareczkowania 0-20°n
i 0-7 mVal, specjalnym korkiem złącznym, indykatorem 8 ml i płynem do miareczkowania 50 ml.
Można zakupić osobno reagenty na uzupełnienie.
Wystarcza na ok. 100 analiz (przy przeciętnej zasadowości m 10°n).
Czas pomiaru ok. 1-2 min.
Dokładność 0,5°n (0,25 mVal) zasadowości m.400060  DUROVAL® C

400061  roztwór titracyjny C 50 ml

400062  indykator c(m) 8 ml  KCH indykator       KCH titracyjny       Instrukcja


DUROVAL® CPM

Zestaw do oznaczania zasadowości m i p.

Wyposażenie jak DUROVAL® C, ale dodatkowo ze wskaźnikiem wartości p 8ml.
Można zakupić osobno reagenty na uzupełnienie.
Czas pomiaru ok. 2 minuty.
Dokładność: 0,5°n twardości węglanowej (0,25 mVal).400065  DUROVAL® CPM

400061  roztwór titracyjny C 50 ml

400062  indykator c(m) 8 ml

400066  indykator p 8 ml  KCH indykator c       KCH titracyjny
  KCH indykator p       Instrukcja


DUROVAL® CO2

Zestaw do oznaczania wolnego dwutlenku węgla

w wodzie przez miareczkowanie kroplowe z buteleczki.
Dokładność 5 mg/l.
Kompletny z probówką, korkiem i trzema reagentami wystarczającymi
dla ok. 100 analiz przy przeciętnej zawartości CO2 w wodzie ok. 100 mg/l.400070  DUROVAL® CO2  KCH indykator A       KCH indykator B    
  KCH titracyjny       Instrukcja


DUROVAL® SO42-

Zestaw do oznaczania zawartości siarczanu

w wodzie w zakresie 0-300 mg/l, o dokładności 10 mg/l.
Kompletny ze wszystkimi reagentami i osprzętem wystarczającymi do 30 analiz.
Można zakupić osobno reagenty na uzupełnienie.400080  DUROVAL® SO42-

400084  roztwór titracyjny C 50 ml

400082  reagent A 2 x 50 ml

400083  indykator B 8 ml

400081  wymiennik jonitowy  KCH reagent A       KCH indykator B
  KCH titracyjny       Instrukcja


DUROVAL® CL-

Zestaw do oznaczania zawartości chlorków w wodzie.

Kompletny ze wszystkimi reagentami i osprzętem wystarczającymi do 200 analiz.
Można zakupić osobno reagenty na uzupełnienie.
Pipeta do miareczkowania kalibrowana 0-300 mg/l Cl-.
Czas pomiaru: ok. 1-2 minut.400090  DUROVAL® Cl-

400092  roztwór titracyjny C 2 x 18 ml

400091  indykator A + reagent B po 18 ml  KCH indykator A       KCH reagent B
  KCH titracyjny       Instrukcja


DUROVAL® POLIAMINY

Zestaw do badania zawartości poliamin w wodzie obiegowej.

Płyn do miareczkowania specyficzny dla różnych poliamin.
Można zakupić osobno reagenty na uzupełnienie.
Aktualnie dostępne są zestawy:400165  DUROVAL® POLIAMINY CCOH

400166  DUROVAL® POLIAMINY V 15/30

400167  DUROVAL® POLIAMINY K 26

400168  DUROVAL® POLIAMINY B42/C71

400169  DUROVAL® POLIAMINY A-853R

400170  reagenty: A + B po 8 ml
             uniwersalne do wszystkich zestawów

400175  titracyjny CCOH          1 x 50 ml + reagent C 2 x 50 ml

400176  titracyjny V 15 / V 30 1 x 50 ml + reagent C 2 x 50 ml

400177  titracyjny K 26            1 x 50 ml + reagent C 2 x 50 ml

400178  titracyjny B42/C71      1 x 50 ml + reagent C 2 x 50 ml

400179  titracyjny A-853R        1 x 50 ml + reagent C 2 x 50 ml

400185  reagent A 10 x 8 ml

400186  reagent B 10 x 8 ml

400187  reagent C 10 x 8 ml  KCH titracyjny A - 853 R       KCH titracyjny B42/C71
  KCH titracyjny CCOH       KCH titracyjny K26
  KCH reagent A       KCH reagent B
  KCH reagent C       KCH titracyjny V 15/ V 30       Instrukcja


DUROVAL® KS 4,3

Zestaw do oznaczania kwasowości mineralnej wody do pH 4,3.
we wszystkich próbkach wody przez miareczkowanie titrantem za pomocą pipety dokładnie wyskalowanej w mmol/l.
Kompletny z próbówką pomiarową, pipetą do miareczkowania 0-2 mval/l, indykatorem 8 ml i płynem do miareczkowania 50 ml.
Można zakupić osobno reagenty na uzupełnienie.
Wystarcza na ok. 100 analiz (przy przeciętn. kwasowości mineralnej 1 mmol/l).
Czas pomiaru ok. 2 min.

Dokładność 0,05 mmol/l kwasowości mineralnej.

400067  DUROVAL® KS 4,3

400068  indykator 8 ml

400069  roztwór titracyjny 50 ml  KCH indykator       KCH titracyjny
  Instrukcja


DUROVAL® KSS

Zestaw titracyjny do pomiaru zawartości
poliakrylatów w wodzie obiegów chłodniczych.

Kompletny ze wszystkimi reagentami i osprzętem.
Płyn do miareczkowania, zakres pomiarowy i dokładność specyficzne wg zamówienia Klienta.400280  DUROVAL KSS  KCH indykator       KCH titracyjny    

DUROVAL® KB 8,2

Zestaw do oznaczania kwasowości ogólnej wody do pH 8,2 przeznaczony dla systemów kotłowych

we wszystkich próbkach wody przez miareczkowanie titrantem za pomocą pipety dokładnie wyskalowanej w mmol/l.
Kompletny z próbówką pomiarową, pipetą do miareczkowania 0-2 mval/l, indykatorem 8 ml i płynem do miareczkowania 50 ml.
Można zakupić osobno reagenty na uzupełnienie.
Wystarcza na ok. 100 analiz (przy przeciętn. kwasowości ogólnej 1 mmol/l ). Czas pomiaru ok. 2 min.

Dokładność 0,05 mmol/l kwasowości ogólnej.

400077  DUROVAL® KB 8,2

400078  indykator 8 ml

400079  roztwór titracyjny 50 ml  KCH indykator       KCH titracyjny
  Instrukcja


DUROGNOST® Płyn buforowy pH>10

Płyn buforowy przeznaczony do silnie zasadowych próbek wody o pH >10,
badanych na twardość ogólną lub resztkową zestawami analitycznymi
Duroval® lub Durognost®.

Obniża pH badanej próbki.

400016   DUROGNOST® płyn buforowy

  Karta charakterystyki