TITROMAT

pomiar w szerokim zakresie twardości całkowitej, zasadowości m wody on – line


  Instrukcja        

To rozbudowana wersja Testomatu 2000®, w którym dozowany jest 1 płyn - indykator wraz z roztworem miareczkującym.
W przyrządzie TITROMAT dozowane są 2 płyny - najpierw indykator, a nastepnie roztwór miareczkujący. Stwarza to możliwość pomiaru w szerokim zakresie wartości.


Skala pomiarowa wyświetlacza programowalna: °n, °f, ppm, CaCO3, mmol/l.
Język menu do wyboru (na etapie zamówienia): polski, angielski, niemiecki, francuski.
Parametr mierzony do wyboru: twardość całkowita lub zasadowość m twardość węglanowa.

Zakresy pomiarowe typ indykatora dokładność
2,50 - 50 °n twardości całkowitej TH 2500A + TH 2500B 2,5 °n TITROMAT TH
10 - 150 mmol/l zasadowości p MP 2150-1 + MP 2150-2 10 mmol/l TITROMAT MP
0,05 - 1,0 °n zasadowości m TC 2010A + TC 2010B 0,025 °n TITROMAT M1
0,05 - 2,0 °n zasadowości m TC 2020A + TC 2020B 0,050 °n TITROMAT M2
5,00 - 150 °n twardość węglanowa TC 2150A + TC 2150B 5,0 °n TITROMAT KH

Napięcie zasilania do wyboru (na etapie zamówienia) 230 V, 115V, 24 V.♦ ♦ ♦Sterowanie pomiarami programowalne:

 • czasowe : co 0 – 99 minut,
 • objętościowe – co określony przepływ (potrzebny sygnał z wodomierza kontaktowego),
 • dynamiczne – w zależności od stanu wyczerpania złoża, na początku rzadko, a później coraz       częściej (potrzebny sygnał z wododomierza kontaktowego),
 • z zewnątrz przez zewnętrzny sterownik.


Możliwość ustawienia reakcji Titromatu na przekroczenie dwóch, programowalnych górnych wartości granicznych wraz z programowaniem sposobu i czasu reakcji na stykach bezpotencjałowych.

Możliwość pomiaru z dwóch źródeł – w praktyce oznacza to możliwość pomiaru osobno z dwóch kolumn jonowymiennych. Wymaga to zabudowy dodatkowych zaworów elektromagnetycznych (poza dostawą).


♦ ♦ ♦Wyjście opcja dodatkowa 0(4) – 20 mA lub RS 232 lub 0 - 10 V.
Można wykorzystać do wizualizacji, a stosując dodatkowo system PIAP-GSM otrzymywać wyniki na telefon komórkowy.

Przyłącze wody wężem 6/4 mm, do kanalizacji wężem śr. wewn. 14 mm

Wyświetlacz z możliwością uzyskania przez Użytkownika informacji o ostatnim wyniku analizy, zaprogramowanych parametrach, historii usterek.

Funkcja BOB do działania bez nadzoru 24 -120 h.♦ ♦ ♦Wymagane parametry wody:

 • ciśnienie 0,5 - 8 bar (jeśli p< 0,5 bar to należy domówić pompkę)
 • temperatura 10 - 40° C
 • zawartość wolnego CO2 do 80 mg/l
 • zawartość żelaza do 0,5 mg/l
 • zawartość miedzi do 0,1 mg/l
 • zawartość aluminium do 0,1 mg/l
 • pH 4 - 10,5

Przy zbyt wysokiej temperaturze zalecamy zastosowanie chłodniczki typ KCN, przy zbyt wysokiej zawartości wolnego CO2 desorbera typ R. Pozwala to na mierzenie również kondensatu i wody po dekarbonizacji.♦ ♦ ♦


Przykłady zastosowania oraz pozostały opis: patrz Testomat 2000®.