TESTOMAT® LAB TH oraz LAB TH-R


  Karta katalogowa           Tabela porównawcza        


TESTOMAT® LAB TH i TH-R jest wersją urządzenia TESTOMAT 2000® do zabudowy
w szafach AKPiA i z możliwością pomiaru tylko twardości ogólnej z 1 źródła,
ale z wbudowanymi wyjściami 4 - 20 mA oraz RS 232.

Wersja LAB TH-R udostępnia możliwość programowania urządzenia przez dedykowane oprogramowanie.

♦ ♦ ♦Parametr mierzony: twardość całkowita.

Ilość reagentów: 1

Ilość punktów pomiarowych: 1

Skala pomiarowa wyświetlacza programowalna: °n, °f, ppm, CaCO3, mmol/l.

Język menu do wyboru (na etapie zamówienia): polski, niemiecki, francuski, holenderski.

Zakresy pomiarowe indykator typ dokładność czas analizy ilość pom. (500 ml)
0,05 - 0,50 °n twardości całkowitej TH 2005 0,01 °n ok. 2 min. ok. 5000 (0,1 °n)
0,25 - 2,50 °n twardości całkowitej TH 2025 0,05 °n ok. 2 min ok. 5000 (0,5 °n)
0,50 - 5,0 °n twardości całkowitej * TH 2050 0,01 °n ok. 2 min ok. 5000 (0,5 °n)
1,0 - 10,0 °n twardości całkowitej TH 2100 0,2 °n ok. 2 min. ok. 5000 (2 °n)
2,5 - 25,0 °n twardości całkowitej TH 2250 0,5 °n ok. 2 min. ok. 5000 (5 °n)

* tylko do Testomatu EVO TH/TH CAL oraz LAB TH/TH-RNapięcie zasilania 24 V DC

Pobór mocy 30 WAT bez zewnętrznych urządzeń.

IP 40 lub 43 z dodatkową pokrywą.


♦ ♦ ♦
Wyjścia wbudowane - analogowe 0(4) - 20 mA oraz RS 232(ASCII format CSV)

Wejście/Wyjście: na kartę SD 2 GB, archiwizacja danych z kilku lat, oprogramowanie urządzenia.

Przyłącze wody wężem 6/4 mm, do kanalizacji wężem śr. wewn. 12 mm

Wyświetlacz - brak, ale jest jako opcja dodatkowa. Odczyt danych zdalnie przez wyjście 4 - 20 mA lub RS 232.

Wizualizacja optyczna: jest, ale nie wartości granicznych, których się tu nie ustawia, wizualizacja dotyczy wystąpienia stanów alarmowych, gotowości do analizy itp.

Programowanie: poprzez kartę 2 GB HD (obydwie wersje) lub dodatkowo RS 232 (tylko wersja LAB TH-R).♦ ♦ ♦Wymagane parametry wody:

 • ciśnienie 0,5 - 8 bar (jeśli p< 0,5 bar to domówić pompkę)
 • temperatura 10 - 40°C
 • temperatura otoczenia 10 - 45 °C
 • zawartość wolnego CO2 do 20 mg/l
 • zawartość żelaza do 0,5 mg/l
 • zawartość miedzi do 0,1 mg/l
 • zawartość aluminium do 0,1 mg/l
 • pH 4 - 10,5
 • woda czysta, klarowna
 • utleniacze na poziomie dopuszczonym dla wody pitnej
 • wilgotność względna powietrza otaczającego dla temperatury powietrza 31°C max. 80 %, a dla 40°C max. 50%

Przy zbyt wysokiej temperaturze lub przy zbyt wysokiej zawartości wolnego CO2 lub za niskim ciśnieniu wody na wejściu, zalecamy zastosowanie Testomatu 2000.

Przy wodzie szybko brudzącej komorę stosuje się Testomat 2000® self clean zawierający drugą pompkę dozującą płyn czyszczący po każdym pomiarze, a przy silnych utleniaczach Testomat 2000® Antox z dodatkowym dozowaniem antyutleniacza.


♦ ♦ ♦Przykłady zastosowania

 1. POMIAR Z JEDNEGO MIEJSCA POMIAROWEGO


♦ ♦ ♦Sterowanie wyzwalaniem pomiaru:

 1. Wyzwalanie analiz czasowo. Analizy wykonywane są w odstępach 0 do 99 min.
  0 oznacza wykonywanie analiz jedna po drugiej.

 2. Wyzwalanie wykonania analizy zdalnie za pomocą styku START.

 3. Zatrzymanie wykonywania analiz za pomocą styku STOP.

  ♦ ♦ ♦
  Wejścia/wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe:


  • wyjście ALARM w wypadku wystąpienia zakłócenia,
  • wejście START do wyzwolenia pomiaru ręcznym przyciskiem zewnętrznym lub np. przez zewnętrzny sterownik,
  • wejście STOP do blokady pomiaru, np. kiedy pompa wody nie pracuje i nie ma ciśnienia wody w instalacji.


   • ♦ ♦ ♦
    Funkcje dodatkowe:

    • test własny - automatyczny,
    • aktualny czas i data,
    • funkcja START/STOP do zdalnego wyzwalania/zatrzymania wykonywania analiz.    ♦ ♦ ♦    KONTROLA METROLOGICZNA    Przyrząd TESTOMAT® LAB TH i TH-R do pomiaru:

    • twardości wody,

    nie podlega w Polsce kontroli metrologicznej w formie:


    • zatwierdzenia typu ani legalizacji ani uwierzytelnieniu, ponieważ nie znajduje się w spisach urządzeń podlegających kontroli metrologicznej, zamieszczonych w:

    • załączniku do zarządzenia nr 30 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających zatwierdzeniu typu, wraz z późniejszymi zmianami,

    • załączniku do zarządzenia nr 29 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji, wraz z późniejszymi zmianami,

    • załączniku do zarządzenia nr 158 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 października 1996 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi uwierzytelnienia.