TESTOMAT® LAB NH2Cl


  Karta katalogowa        


TESTOMAT® LAB NH2Cl jest wersją urządzenia TESTOMAT 2000® CLF i CLT
do zabudowy w szafach AKPiA i z możliwością pomiaru chloraminy z 1 źródła,
ale z wbudowanymi wyjściami 4 - 20 mA oraz RS 232, które dodatkowo udostępnia
możliwość programowania urządzenia przez dedykowane oprogramowanie.

♦ ♦ ♦
Parametr mierzony: chloramina metodą DPD, przeliczona na Cl2.

Ilość reagentów: 2

Ilość punktów pomiarowych: 1

Skala pomiarowa wyświetlacza programowalna: mg/l.

Język menu do wyboru w menu: angielski, niemiecki, francuski i holenderski.

Zakresy pomiarowe indykator typ dokładność czas analizy
0 - 5 mg/l chloraminy jako Cl2 A + B 0,1 mg/l ok. 1 min.

Napięcie zasilania 24 V DC

Pobór mocy 30 WAT bez zewnętrznych urządzeń.

IP 40 lub 43 z dodatkową pokrywą.


♦ ♦ ♦
Wyjścia wbudowane - analogowe 0(4) - 20 mA oraz RS 232(ASCII format CSV).

Wejście/Wyjście: na kartę SD 2 GB, archiwizacja danych z kilku lat, oprogramowanie urządzenia.

Przyłącze wody wężem 6/4 mm, do kanalizacji wężem śr. wewn. 12 mm.

Wyświetlacz - brak, ale jest jako opcja dodatkowa. Odczyt danych zdalnie przez wyjście 4 - 20 mA lub RS 232.

Wizualizacja optyczna: jest, ale nie wartości granicznych, których się tu nie ustawia, wizualizacja dotyczy wystąpienia stanów alarmowych, gotowości do analizy itp.

Programowanie: poprzez kartę 2 GB HD lub RS 232.♦ ♦ ♦Wymagane parametry wody:

 • ciśnienie 0,5 - 8 bar (jeśli p< 0,5 bar to domówić pompkę)
 • temperatura 10 - 40°C
 • temperatura otoczenia 10 - 45 °C
 • zawartość wolnego CO2 do 20 mg/l
 • zawartość żelaza do 0,5 mg/l
 • zawartość miedzi do 0,1 mg/l
 • zawartość aluminium do 0,1 mg/l
 • pH 4 - 10,5
 • woda czysta, klarowna
 • wilgotność względna powietrza otaczającego dla temperatury powietrza 31°C max. 80 %,
  a dla 40°C max. 50%


♦ ♦ ♦Przykłady zastosowania:

 1. POMIAR Z JEDNEGO MIEJSCA POMIAROWEGO


♦ ♦ ♦Sterowanie wyzwalaniem pomiaru:

 1. Wyzwalanie analiz czasowo. Analizy wykonywane są w odstępach 10 do 60 min.

 2. Wyzwalanie wykonania sekwencji analiz zdalnie za pomocą styku START.
  Analizy wykonują się wtedy co zaprogramowany odstęp 10 - 60 min przez zaprogramowany czas sekwencji wynoszący 10 min - 12 h.

 3. Zatrzymanie wykonywania analiz za pomocą styku STOP.

  ♦ ♦ ♦
  Wejścia/wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe:

  • wyjście ALARM w wypadku wystąpienia zakłócenia,
  • wejście START do wyzwolenia pomiaru ręcznym przyciskiem zewnętrznym lub np. przez zewnętrzny sterownik,
  • wejście STOP do blokady pomiaru, np. kiedy pompa wody nie pracuje i nie ma ciśnienia wody w instalacji.


   • ♦ ♦ ♦
    Funkcje dodatkowe:

    • test własny - automatyczny,
    • aktualny czas i data,
    • funkcja START/STOP do zdalnego wyzwalania/zatrzymania wykonywania analiz.    ♦ ♦ ♦    KONTROLA METROLOGICZNA    Przyrząd TESTOMAT® LAB NH2Cl do pomiaru:

    • chloraminy,

    nie podlega w Polsce kontroli metrologicznej w formie:


    • zatwierdzenia typu ani legalizacji ani uwierzytelnieniu, ponieważ nie znajduje się w spisach urządzeń podlegających kontroli metrologicznej, zamieszczonych w:

    • załączniku do zarządzenia nr 30 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających zatwierdzeniu typu, wraz z późniejszymi zmianami,

    • załączniku do zarządzenia nr 29 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji, wraz z późniejszymi zmianami,

    • załączniku do zarządzenia nr 158 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 października 1996 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi uwierzytelnienia.