TESTOMAT® LAB CL


  Karta katalogowa        


TESTOMAT® LAB CL jest wersją urządzenia TESTOMAT 2000® CLF i CLT
do zabudowy w szafach AKPiA i z możliwością pomiaru wolnego lub całkowitego chloru z 1 źródła,
ale z wbudowanymi wyjściami 4 - 20 mA oraz RS 232, które dodatkowo udostępnia możliwość programowania urządzenia przez dedykowane oprogramowanie.

♦ ♦ ♦Parametr mierzony: chlor wolny lub całkowity metodą DPD.

Ilość reagentów: 2

Ilość punktów pomiarowych: 1

Skala pomiarowa wyświetlacza programowalna: mg/l.

Język menu do wyboru w menu: angielski, niemiecki, francuski i holenderski.

Zakresy pomiarowe indykator typ dokładność czas analizy
0 - 5 mg/l chloru wolnego AF + B 0,1 mg/l ok. 1 min
0 - 5 mg/l chloru całkowitego AT + B 0,1 mg/l ok. 1 min

Napięcie zasilania 24 V DC

Pobór mocy 30 WAT bez zewnętrznych urządzeń.

IP 40 lub 43 z dodatkową pokrywą.


♦ ♦ ♦
Wyjścia wbudowane - analogowe 0(4) - 20 mA oraz RS 232(ASCII format CSV).

Wejście/Wyjście: na kartę SD 2 GB, archiwizacja danych z kilku lat, oprogramowanie urządzenia.

Przyłącze wody wężem 6/4 mm, do kanalizacji wężem śr. wewn. 12 mm.

Wyświetlacz - brak, ale jest jako opcja dodatkowa. Odczyt danych zdalnie przez wyjście 4 - 20 mA lub RS 232.

Wizualizacja optyczna: jest, ale nie wartości granicznych, których się tu nie ustawia, wizualizacja dotyczy wystąpienia stanów alarmowych, gotowości do analizy itp.

Programowanie: poprzez kartę 2 GB HD lub RS 232.♦ ♦ ♦Wymagane parametry wody:

 • ciśnienie 0,5 - 8 bar (jeśli p< 0,5 bar to domówić pompkę)
 • temperatura 10 - 40°C
 • temperatura otoczenia 10 - 45 °C
 • zawartość wolnego CO2 do 20 mg/l
 • zawartość żelaza do 0,5 mg/l
 • zawartość miedzi do 0,1 mg/l
 • zawartość aluminium do 0,1 mg/l
 • pH 4 - 10,5
 • woda czysta, klarowna
 • wilgotność względna powietrza otaczającego dla temperatury powietrza 31°C max. 80 %,
  a dla 40°C max. 50%

Przy zbyt wysokiej temperaturze lub przy zbyt wysokiej zawartości wolnego CO2 lub za niskim ciśnieniu wody na wejściu, zalecamy zastosowanie Testomatu 2000.

Przy wodzie szybko brudzącej komorę stosuje się Testomat 2000® CLT self clean zawierający drugą pompkę dozującą płyn czyszczący po każdym pomiarze.


♦ ♦ ♦Przykłady zastosowania:

 1. POMIAR Z JEDNEGO MIEJSCA POMIAROWEGO


♦ ♦ ♦Sterowanie wyzwalaniem pomiaru:

 1. Wyzwalanie analiz czasowo. Analizy wykonywane są w odstępach 10 do 60 min.

 2. Wyzwalanie wykonania sekwencji analiz zdalnie za pomocą styku START.
  Analizy wykonują się wtedy co zaprogramowany odstęp 10 - 60 min przez zaprogramowany czas sekwencji wynoszący 10 min - 12 h.
 3. Zatrzymanie wykonywania analiz za pomocą styku STOP.

  ♦ ♦ ♦
  Wejścia/wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe:


  • wyjście ALARM w wypadku wystąpienia zakłócenia,
  • wejście START do wyzwolenia pomiaru ręcznym przyciskiem zewnętrznym lub np. przez zewnętrzny sterownik,
  • wejście STOP do blokady pomiaru, np. kiedy pompa wody nie pracuje i nie ma ciśnienia wody w instalacji.


   • ♦ ♦ ♦
    Funkcje dodatkowe:

    • test własny - automatyczny,
    • aktualny czas i data,
    • funkcja START/STOP do zdalnego wyzwalania/zatrzymania wykonywania analiz.    ♦ ♦ ♦    KONTROLA METROLOGICZNA    Przyrząd TESTOMAT® LAB CL do pomiaru:

    • wolnego i całkowitego chloru,

    nie podlega w Polsce kontroli metrologicznej w formie:


    • zatwierdzenia typu ani legalizacji ani uwierzytelnieniu, ponieważ nie znajduje się w spisach urządzeń podlegających kontroli metrologicznej, zamieszczonych w:

    • załączniku do zarządzenia nr 30 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających zatwierdzeniu typu, wraz z późniejszymi zmianami,

    • załączniku do zarządzenia nr 29 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji, wraz z późniejszymi zmianami,

    • załączniku do zarządzenia nr 158 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 października 1996 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi uwierzytelnienia.