TESTOMAT® EVO TH

pomiar twardości wody on – line


  Karta katalogowa           Tabela porównawcza        


TESTOMAT® EVO TH jest uproszczoną wersją urządzenia Testomat 2000® z możliwością pomiaru tylko twardości ogólnej z 1 źródła, ale z wbudowanym wyjściem 4 - 20 mA i RS 232 oraz kartą SD do archiwizacji wyników pomiarów i alarmów.

Parametr mierzony: twardość całkowita.

Ilość reagentów: 1

Ilość punktów pomiarowych: 1

Skala pomiarowa wyświetlacza programowalna: °n, °f, ppm, CaCO3, mmol/l.

Język menu do wyboru w menu: polski, angielski, niemiecki, francuski, holenderski, hiszpański, turecki, czeski, rosyjski.

Zakresy pomiarowe indykator typ dokładność czas analizy ilość pom. (500 ml)
0,05 - 0,50 °n twardości całkowitej TH 2005 0,01 °n ok. 2 min. ok. 5000 (0,1 °n)
0,25 - 2,50 °n twardości całkowitej TH 2025 0,05 °n ok. 2 min ok. 5000 (0,5 °n)
0,50 - 5,0 °n twardości całkowitej * TH 2050 0,1 °n ok. 2 min ok. 5000 (0,5 °n)
1,0 - 10,0 °n twardości całkowitej TH 2100 0,2 °n ok. 2 min. ok. 5000 (2 °n)
2,5 - 25,0 °n twardości całkowitej TH 2250 0,5 °n ok. 2 min. ok. 5000 (5 °n)

* tylko do Testomatu® EVO TH/TH CAL oraz LAB TH/TH-RNapięcie zasilania szeroki zakres: 100 - 240V AC oraz 100 - 353V DC.

Pobór mocy 30 WAT bez zewnętrznych urządzeń.

IP 65♦ ♦ ♦Wyjścia wbudowane:

 • analogowe 0(4) - 20 mA
 • prądowe: RS 232
 • na kartę SD 8 GB, archiwizacja danych z kilku lat
 • modem na kartę SIM do przesyłu danych, podłączany do wyjścia RS 232 - opcja

Przyłącze wody wężem 6/4 mm, do kanalizacji wężem śr. wewn. 12 mm

Wyświetlacz z możliwością uzyskania przez Użytkownika informacji o ostatnim wyniku analizy, zaprogramowanych parametrach, historii usterek.

Wizualizacja optyczna: na drzwiczkach z przodu urządzenia znajdują się 2 diody, które w przypadku przekroczenia w górę zaprogramowanej wartości granicznej zmieniają kolor z zielonego na czerwony – osobno dla każdej wartości granicznej lub dla każdego punktu pomiarowego.♦ ♦ ♦Wymagane parametry wody:

 • ciśnienie 0,5 - 8 bar (jeśli p< 0,5 bar to domówić pompkę)
 • temperatura 10 - 40°C
 • temperatura otoczenia 10 - 45 °C
 • zawartość wolnego CO2 do 20 mg/l
 • zawartość żelaza do 0,5 mg/l
 • zawartość miedzi do 0,1 mg/l
 • zawartość aluminium do 0,1 mg/l
 • pH 4 - 10,5
 • woda czysta, klarowna
 • utleniacze na poziomie dopuszczonym dla wody pitnej

Przy zbyt wysokiej temperaturze zalecamy zastosowanie odpowiedniej chłodniczki, przy zbyt wysokiej zawartości wolnego CO2 desorbera typ R. Pozwala to na mierzenie również kondensatu i wody po dekarbonizacji.


Przy wodzie szybko brudzącej komorę stosuje się Testomat 2000® self clean zawierający drugą pompkę dozującą płyn czyszczący po każdym pomiarze, a przy silnych utleniaczach Testomat 2000® Antox z dodatkowym dozowaniem antyutleniacza.


♦ ♦ ♦Przykłady zastosowania

 1. POMIAR Z JEDNEGO MIEJSCA POMIAROWEGO – np. za zmiękczaczem.

 2. POMIAR TWARDOŚCI KONDENSATU BEZCIŚNIOWEGO LUB WODY GORĄCEJ O TEMPERATURZE 80/120°C.

  Konieczne zamontowanie dodatkowej odpowiedniej chłodniczki dla schłodzenia wody do temperatury 40°C. Czynnik chłodniczy – np. woda wodociągowa. TESTOMAT® EVO TH może sterować pracą zaworu elektromagnetycznego na rurociągu wody wodociągowej, tak aby nie płynęła niepotrzebnie w czasie pomiędzy pomiarami.


♦ ♦ ♦Sterowanie wyzwalaniem pomiaru:

 1. Wyzwalanie analiz czasowo. Analizy wykonywane są w odstępach 0 do 99 min.
  0 oznacza wykonywanie analiz jedna po drugiej.

 2. Wyzwalanie analiz przez wodomierz impulsowy.
  Analizy wykonywane są po przepływie zaprogramowanej ilości wody.

 3. Wyzwalanie analiz czasowo-objętościowo.
  Analizy wykonywane są po przepływie zaprogramowanej ilości wody, ale nie rzadziej niż zaprogramowany odstęp czasowy.

 4. Zatrzymanie wykonywania analiz zdalnie za pomocą styku STOP - przydatne np. kiedy o. osmoza nie pracuje.

  ♦ ♦ ♦
  Wejścia/wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe:


  • wyjścia GW1 i GW2 służą do przekazu meldunków w wypadku przekroczenia w górę zaprogramowanych progów górnego i dolnego lub mogą być przyporządkowane poszczególnym punktom pomiarowym jeśli są 2
   z histerezą : po pierwszym, drugim lub trzecim przekroczeniu zaistniałym pod rząd.
   Np. przy histerezie 2 po pierwszym złym pomiarze wykonywany jest natychmiast drugi pomiar, jeśli jest zły to jest reakcja na styku, jeśli dobry to nie. Muszą być przy histerezie 2 – dwa złe pomiary pod rząd.

  • wyjście OUT do podłączenia dodatkowego zaworu służącego do przepłukiwania przewodów doprowadzających (zalecamy użycie tej opcji przy długich przewodach) lub do uruchomienia dodatkowego urządzenia przed, w czasie lub po analizie takie jak desorber, przepływ wody chłodzącej w chłodniczce.

  • wyjście ALARM w wypadku wystąpienia zakłócenia (Alarm lub meldunek). Alarm powoduje stały sygnał - meldunek sygnał trwający 2 sek.

  • wejście impulsowe z WODOMIERZA,

  • wejście STOP do blokady pomiaru, np. kiedy pompa wody nie pracuje i nie ma ciśnienia wody w instalacji,

  • wejście EXT.ACT do skwitowania z zewnątrz alarmu.


   • ♦ ♦ ♦
    Funkcje dodatkowe:

    • histereza 1, 2 lub 3 oznacza ile złych pomiarów musi wystąpić jeden po drugim, aby uznać pomiar za zły; przy pierwszym złym następne pomiary sprawdzające wykonywane są natychmiast z pominięciem zaprogramowanej przerwy. Przy histerezie 1 zły pomiar od razu jest sygnalizowany. zalecana nastawa 2.

    • tryb BOB jest to funkcja umożliwiająca pracę bez nadzoru od 24 do 120 godz. Urządzenie sprawdza po uruchomieniu tej funkcji czy odpowiednia ilość indykatora wystarczy do pracy w zadanym czasie.

    • test własny - włączenie tej opcji powoduje uruchomienie programu testującego wszystkie ważniejsze funkcje urządzenia oraz wykonuje analizę (w wypadku usterek wyświetlane są odpowiednie komunikaty),

    • aktualny czas i data,

    • funkcja STOP do zdalnego zatrzymania wykonywania analiz,

    • możliwość zmiany kontrastu i jasności ekranu LCD.    ♦ ♦ ♦    KONTROLA METROLOGICZNA    Przyrząd TESTOMAT® EVO TH do pomiaru:

    • twardości wody,

    nie podlega w Polsce kontroli metrologicznej w formie:


    • zatwierdzenia typu ani legalizacji ani uwierzytelnieniu, ponieważ nie znajduje się w spisach urządzeń podlegających kontroli metrologicznej, zamieszczonych w:

    • załączniku do zarządzenia nr 30 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających zatwierdzeniu typu, wraz z późniejszymi zmianami,

    • załączniku do zarządzenia nr 29 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji, wraz z późniejszymi zmianami,

    • załączniku do zarządzenia nr 158 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 października 1996 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi uwierzytelnienia.