TESTOMAT 808 SiO2

progowa kontrola twardości resztkowej wody, pomiar on – line


  Karta katalogowa        
Testomat 808 SiO2 jest zupełnie odmienną konstrukcją od pozostałych Testomatów.
Wynikiem pomiaru nie jest wartość, a kontrola przekroczenia wartości progowej
w zakresie 0,30 - 1,2° mg SiO2/l.

♦ ♦ ♦

Parametr mierzony: krzemionka SiO2

Ilość reagentów: 2

Ilość punktów pomiarowych: 1

Skala pomiarowa wyświetlacza: brak wyświetlacza - wskazania za pomocą diod.

Język menu: brak menu,
wyboru parametrów dokonuje się poprzez nastawę przełączników suwakowych i funkcyjnych.

Napięcie zasilania: do wyboru (na etapie zamówienia) 230V, 115V, 24V AC.

Pobór mocy: 16 WAT bez zewnętrznych urządzeń.

IP 54

próg pomiarowy twardości całkowitej indykator typ
0,3 mg/l 808 SiO2 A + B
0,4 mg/l 808 SiO2 A + B
0,5 mg/l 808 SiO2 A + B
0,6 mg/l 808 SiO2 A + B
0,7 mg/l 808 SiO2 A + B
0,8 mg/l 808 SiO2 A + B
0,9 mg/l 808 SiO2 A + B
1,0 mg/l 808 SiO2 A + B
1,1 mg/l 808 SiO2 A + B
1,2 mg/l 808 SiO2 A + B

Wyjścia wbudowane:

- 4 – 20 mA – wbudowane - wartości stałe zdefiniowane:

 •   5 mA   =   pauza
 •   8 mA   =   pomiar dobry (próg nie przekroczony w górę)
 • 11 mA   =   pomiar zły (próg przekroczony w górę)
 • 14 mA   =   brak wody
 • 17 mA   =   mało indykatora (<10%)
 • 20 mA   =   brak indykatora lub za mało indykatora w komorze pomiarowej lub zakłócenie optyki

- prądowe: RS 232 - do przesyłu wyników i do wgrywania nowych wersji oprogramowania
Brak możliwości dołożenia innych wyjść. Lista wyjść przekaźnikowych poniżej.

♦ ♦ ♦
Przyłącze wody wężem 6/4 mm, do kanalizacji wężem śr. wewn. 12 mm

Wyświetlacz: brak wyświetlacza

Wizualizacja optyczna: na panelu z przodu urządzenia znajdują się zestawy diod:
 • 2 diody zielona/czerwona sygnalizujące analizę dobrą/złą, czyli nieprzekroczenie/przekroczenie progowej wartości twardości całkowitej,
 • 2 diody: K1 i K2 - sygnalizujące wynik analizy dobrej/złej z uwzględnieniem nastawionej histerezy 1, 2 lub 3,
 • 5 diod: podwójne działanie: % napełnienia butelki z indykatorem oraz 4 stany awaryjne.

Wymagane parametry wody:

 • ciśnienie 1 - 4 bar (dla 4 - 8 bar należy zastosować reduktor), optymalnie 2 - 4 bar
 • temperatura 10 - 40°C
 • temperatura otoczenia 10 - 45°C
 • zawartość wolnego CO2 do 20 mg/l
 • zawartość żelaza do 0,5 mg/l
 • zawartość miedzi do 0,1 mg/l
 • zawartość aluminium do 0,1 mg/l
 • pH 4 - 10,5
 • woda czysta, klarowna
 • utleniacze na poziomie dopuszczonym dla wody pitnej


♦ ♦ ♦Przykłady zastosowania:

 1. KONTROLA Z JEDNEGO MIEJSCA POMIAROWEGO


  ♦ ♦ ♦  Sterowanie wyzwalaniem pomiaru:

  1. Wyzwalanie analiz czasowo. Analizy wykonywane są w odstępach 0 do 60 min.
   0 oznacza wykonywanie analiz jedna po drugiej.

  2. Zatrzymanie wykonywania analiz zdalnie za pomocą styku STOP.

   ♦ ♦ ♦
   Wejścia/wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe:


   • wyjścia GW1 i GW2 służą do przekazu meldunków w wypadku przekroczenia w górę progów z uwzględnieniem histerezy 2

   • wyjście ALARM w wypadku wystąpienia zakłócenia,

   • wejście STOP do blokady pomiaru, np. kiedy pompa wody nie pracuje i nie ma ciśnienia wody w instalacji,
   • wejście KASOWANIE zdalne alarmu.
    • ♦ ♦ ♦


     Funkcje dodatkowe:

     • tryb BOB jest to funkcja umożliwiająca pracę bez nadzoru od 24 do 120 godz. Urządzenie sprawdza po uruchomieniu tej funkcji czy odpowiednia ilość indykatora wystarczy do pracy w zadanym czasie.

     • funkcja STOP do zdalnego zatrzymania wykonywania analiz,
     • funkcja KASOWANIE do zdalnego kasowania alarmu.


     ♦ ♦ ♦
     KONTROLA METROLOGICZNA


     Przyrząd TESTOMAT® 808 SiO2 do kontroli:

     • krzemionki w wodzie,

     nie podlega w Polsce kontroli metrologicznej w formie:


     • zatwierdzenia typu ani legalizacji ani uwierzytelnieniu, ponieważ nie znajduje się w spisach urządzeń podlegających kontroli metrologicznej, zamieszczonych w:

     • załączniku do zarządzenia nr 30 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających zatwierdzeniu typu, wraz z późniejszymi zmianami,

     • załączniku do zarządzenia nr 29 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji, wraz z późniejszymi zmianami,

     • załączniku do zarządzenia nr 158 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 października 1996 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi uwierzytelnienia.