TESTOMAT 808

progowa kontrola twardości resztkowej wody, pomiar on – line


  Instrukcja           Deklaracja zgodności


♦ ♦ ♦


Następca Testomatu   F BOB.

Sygnalizacja zakłócenia – złego/dobrego pomiaru - LED zielony lub czerwony

Sygnalizacja stanu napełnienia butli z indykatorem

Parametr mierzony    - twardość ogólna resztkowa

Progi pomiarowe twardości ogólnej wody:

indykator typ
0,02 °n 300
0,05 °n 300S
0,1 °n 301
0,2 °n 302
0,3 °n 303
0,5 °n 305
1,0 °n 310
2,0 °n 320
3,0 °n 330

Zasilanie    24 V lub 115 V lub 230 V 5-060 Hz, do wyboru na etapie zamówienia, pobór 16 Wat.

Sterowanie pomiarami   czasowe, pomiar co 0 -60 minut.

Możliwość ustawienia reakcji Testomatu na przekroczenie wartości progowej twardości resztkowej
wraz z programowaniem czasu reakcji na stykach bezpotencjałowych K1 i K2 oraz ilości złych pomiarów, po których ma nastąpić reakcja styku.
Do dyspozycji również wyjście przekaźnikowe K3 zakłócenie – alarm.

Wyjście 0(4) – 20 mA – wbudowane. Tylko zdefiniowane wartości:

 •   5 mA   =   przerwa interwału
 •   8 mA   =   dobry pomiar
 • 11 mA   =   zły pomiar
 • 14 mA   =   kończy się wskaźnik (< 10%)
 • 17 mA   =   brak wody
 • 20 mA   =   brak indykatora

♦ ♦ ♦


Przyłącze wody oraz do kanalizacji wężem 6/4 mm. Przyłącze jak najkrótsze!

Klasa ochrony I. IP 54

Wymagane parametry wody:

 • ciśnienie :0,3 – 1 bar lub 1 – 4 bar lub 4 – 8 bar (dla p> 4 bar konieczny dodatkowy reduktor ciśnienia).
 • temperatura 10 – 40 °C
 • zawartość wolnego CO2 do 20 mg/l
 • zawartość żelaza do 0,5 mg/l
 • zawartość miedzi do 0,1 mg/l
 • zawartość aluminium do 0,1 mg/l
 • pH 4 – 10,5

Wysoka twardość węglanowa oraz środki dezynfekujące mogą wywoływać zakłócenia pomiaru.
Przy zbyt wysokiej temperaturze zalecamy zastosowanie chłodniczki typ KCN, przy zbyt wysokiej zawartości wolnego CO2 desorbera typ R.
Pozwala to na mierzenie również kondensatu i wody po dekarbonizacji.