TESTOMAT 808

progowa kontrola twardości resztkowej wody, pomiar on – line


  Karta katalogowa           Tabela porównawcza           Instrukcja        
Testomat 808 jest zupełnie odmienną konstrukcją od pozostałych Testomatów.
Wynikiem pomiaru nie jest wartość, a kontrola przekroczenia wartości progowej.
Zastosowany indykator odpowiada konkretnej wartości progowej w zakresie 0,02 - 5° n.

♦ ♦ ♦

Parametr mierzony: twardość całkowita

Ilość reagentów: 1

Ilość punktów pomiarowych: 1

Skala pomiarowa wyświetlacza: brak wyświetlacza - wskazania za pomocą diod.

Język menu: brak menu,
wyboru parametrów dokonuje się poprzez nastawę przełączników suwakowych i funkcyjnych.

Napięcie zasilania: do wyboru (na etapie zamówienia) 230V, 115V, 24V AC.

Pobór mocy: 16 WAT bez zewnętrznych urządzeń.

IP 44

próg pomiarowy twardości całkowitej indykator typ
0,02 °n 300
0,05 °n 300 S
0,10 °n 301
0,20 °n 302
0,30 °n 303
0,50 °n 305
1,00 °n 310
2,00 °n 320
3,00 °n 330
5,00 °n 350

Wyjścia wbudowane:

- 4 – 20 mA – wbudowane - wartości stałe zdefiniowane:

 •   5 mA   =   pauza
 •   8 mA   =   pomiar dobry (próg nie przekroczony w górę)
 • 11 mA   =   pomiar zły (próg przekroczony w górę)
 • 14 mA   =   brak wody
 • 17 mA   =   mało indykatora (<10%)
 • 20 mA   =   brak indykatora lub za mało indykatora w komorze pomiarowej lub zakłócenie optyki

- prądowe: RS 232 - do przesyłu wyników i do wgrywania nowych wersji oprogramowania
Brak możliwości dołożenia innych wyjść. Lista wyjść przekaźnikowych poniżej.

♦ ♦ ♦
Przyłącze wody wężem 6/4 mm, do kanalizacji wężem śr. wewn. 12 mm

Wyświetlacz: brak wyświetlacza

Wizualizacja optyczna: na panelu z przodu urządzenia znajdują się zestawy diod:
 • 2 diody zielona/czerwona sygnalizujące analizę dobrą/złą, czyli nieprzekroczenie/przekroczenie progowej wartości twardości całkowitej,
 • 2 diody: K1 i K2 - sygnalizujące wynik analizy dobrej/złej z uwzględnieniem nastawionej histerezy 1, 2 lub 3,
 • 5 diod: podwójne działanie: % napełnienia butelki z indykatorem oraz 4 stany awaryjne.

Wymagane parametry wody:

 • ciśnienie 1 - 4 bar (dla 4 - 8 bar należy zastosować reduktor), optymalnie 2 - 4 bar
 • temperatura 10 - 40°C
 • temperatura otoczenia 10 - 45°C
 • zawartość wolnego CO2 do 20 mg/l
 • zawartość żelaza do 0,5 mg/l
 • zawartość miedzi do 0,1 mg/l
 • zawartość aluminium do 0,1 mg/l
 • pH 4 - 10,5
 • woda czysta, klarowna
 • utleniacze na poziomie dopuszczonym dla wody pitnej

Przy zbyt wysokiej temperaturze zalecamy zastosowanie odpowiedniej chłodniczki, przy zbyt wysokiej zawartości wolnego CO2 desorbera typ R. Pozwala to na mierzenie również kondensatu i wody po dekarbonizacji.
Przy wodzie szybko brudzącej komorę stosuje się Testomat 2000® self clean zawierający drugą pompkę dozującą płyn czyszczący po każdym pomiarze, a przy silnych utleniaczach Testomat 2000® Antox z dodatkowym dozowaniem antyutleniacza.


♦ ♦ ♦Przykłady zastosowania:

 1. KONTROLA Z JEDNEGO MIEJSCA POMIAROWEGO - na przykład za zmiękczaczem

 2. KONTROLA TWARDOŚCI KONDENSATU BEZCIŚNIOWEGO LUB WODY GORĄCEJ O TEMPERATURZE 80/120°C.

  Konieczne zamontowanie dodatkowej odpowiedniej chłodniczki dla schłodzenia wody do temperatury 40°C. Czynnik chłodniczy – np. woda wodociągowa.
  TESTOMAT® 808 może sterować pracą zaworu elektromagnetycznego na rurociągu wody wodociągowej, tak aby nie płynęła niepotrzebnie w czasie pomiędzy pomiarami.


♦ ♦ ♦Sterowanie wyzwalaniem pomiaru:

 1. Wyzwalanie analiz czasowo. Analizy wykonywane są w odstępach 0 do 60 min.
  0 oznacza wykonywanie analiz jedna po drugiej.

 2. Zatrzymanie wykonywania analiz zdalnie za pomocą styku STOP.

  ♦ ♦ ♦
  Wejścia/wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe:


  • wyjścia GW1 i GW2 służą do przekazu meldunków w wypadku przekroczenia w górę progu - BRAK!!!, przekaz tylko wyjściem 4 - 20 mA,

  • 1 wyjście OUT do podłączenia dodatkowego zaworu służącego do przepłukiwania przewodów doprowadzających (zalecamy użycie tej opcji przy długich przewodach),

  • 1 wyjście OUT do uruchomienia dodatkowego urządzenia przed, w czasie lub po analizie takie jak desorber, przepływ wody chłodzącej w chłodniczce,

  • wyjście ALARM w wypadku wystąpienia zakłócenia,

  • wejście STOP do blokady pomiaru, np. kiedy pompa wody nie pracuje i nie ma ciśnienia wody w instalacji,
  • wejście KASOWANIE zdalne alarmu.
   • ♦ ♦ ♦


    Funkcje dodatkowe:

    • histereza 1, 2 lub 3 oznacza ile złych pomiarów musi wystąpić jeden po drugim, aby uznać pomiar za zły; przy pierwszym złym nastepne pomiary sprawdzające wykonywane są natychmiast z pominięciem zaprogramowanej przerwy. Przy histerezie 1 zły pomiar od razu jest sygnalizowany. Zalecana nastawa 2.

    • tryb BOB jest to funkcja umożliwiająca pracę bez nadzoru od 24 do 120 godz. Urządzenie sprawdza po uruchomieniu tej funkcji czy odpowiednia ilość indykatora wystarczy do pracy w zadanym czasie.

    • funkcja STOP do zdalnego zatrzymania wykonywania analiz,
    • funkcja KASOWANIE do zdalnego kasowania alarmu.


    ♦ ♦ ♦
    KONTROLA METROLOGICZNA


    Przyrząd TESTOMAT®808 do pomiaru:

    • twardości wody,

    nie podlega w Polsce kontroli metrologicznej w formie:


    • zatwierdzenia typu ani legalizacji ani uwierzytelnieniu, ponieważ nie znajduje się w spisach urządzeń podlegających kontroli metrologicznej, zamieszczonych w:

    • załączniku do zarządzenia nr 30 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających zatwierdzeniu typu, wraz z późniejszymi zmianami,

    • załączniku do zarządzenia nr 29 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji, wraz z późniejszymi zmianami,

    • załączniku do zarządzenia nr 158 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 października 1996 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi uwierzytelnienia.