TESTOMAT 2000® THCL

pomiar całkowitego chloru i twardości wody on – line


Wyposażony w cztery pompki dozujące cztery indykatory.


Skala pomiarowa wyświetlacza: mg/l, °n, °f, ppm, CaCO3, mmol/l.
Język menu do wyboru (na etapie zamówienia): angielski, niemiecki, francuski.

Zakresy pomiarowe indykator typ dokładność czas analizy ilość pom. (500 ml)
0,05 - 0,50 °n twardości całkowitej TH 2005 0,01 °n ok. 2 min. ok. 5000 (0,1 °n)
0,25 - 2,50 °n twardości całkowitej TH 2025 0,05 °n ok. 2 min ok. 7500 (0,5 °n)
1,0 - 10,0 °n twardości całkowitej TH 2100 0,2 °n ok. 2 min. ok. 7500 (2 °n)
2,5 - 25,0 °n twardości całkowitej TH 2250 0,5 °n ok. 2 min. ok. 7500 (5 °n)
0,5 - 5,0 °n zasadowości m TC 2050 0,5 °n ok. 2 min. ok. 7500 (1,0 °n)
1,0 - 20,0 °n zasadowości m TC 2100 1,0 °n ok. 2 min. ok.
0,05 - 0,50 mmol/l wartości minus m TM 2005 0,05 mmol/l ok. 2 min. ok. 7500 (0,1)
1 - 15 mmol/l wartości p TP 2100 1 mmol/l ok. 2 min. ok. 7500 (2)
0 - 2,5 mg/l zawartości chloru Cl 2250 A, B, C 0,1 mg/l ok. 3 min. 1260 - 3030 - 7570

Napięcie zasilania do wyboru (na etapie zamówienia) 230 V, 115V, 24 V.♦ ♦ ♦Sterowanie pomiarami programowalne:

  • czasowe : co 0 – 99 minut,
  • objętościowe – co określony przepływ (potrzebny sygnał z wodomierza kontaktowego),
  • z zewnątrz przez zewnętrzny sterownik.


Możliwość ustawienia reakcji Testomatu na przekroczenie dwóch, programowalnych górnych wartości granicznych wraz z programowaniem sposobu i czasu reakcji na stykach bezpotencjałowych.

Możliwość pomiaru z dwóch źródeł – Wymaga to zabudowy dodatkowych zaworów elektromagnetycznych (poza dostawą).


♦ ♦ ♦Wyjście analogowe opcja dodatkowa 0(4) – 20 mA.
Można wykorzystać do wizualizacji, a stosując dodatkowo system PIAP-GSM otrzymywać wyniki na telefon komórkowy.

Przyłącze wody wężem 6/4 mm, do kanalizacji wężem śr. wewn. 14 mm

Wyświetlacz z możliwością uzyskania przez Użytkownika informacji o ostatnim wyniku analizy, zaprogramowanych parametrach, historii usterek.

Funkcja BOB do działania bez nadzoru 24 -120 h.♦ ♦ ♦Wymagane parametry wody:

  • ciśnienie 0,1 - 8 bar
  • temperatura 10 - 40° C
  • zawartość wolnego CO2 do 80 mg/l
  • zawartość żelaza do 0,5 mg/l
  • zawartość miedzi do 0,1 mg/l
  • zawartość aluminium do 0,1 mg/l
  • pH 4 - 10,5

Przy zbyt wysokiej temperaturze zalecamy zastosowanie chłodniczki typ KCN, przy zbyt wysokiej zawartości wolnego CO2 desorbera typ R. Pozwala to na mierzenie również kondensatu i wody po dekarbonizacji.