TESTOMAT 2000® CLF

pomiar wolnego chloru w wodzie on – line


Wyposażony w dwie pompki dozujące dwa indykatory.


Skala pomiarowa wyświetlacza: mg/l.
Język menu do wyboru (na etapie zamówienia): angielski, niemiecki, francuski.

Zakres pomiarowy typ indykatora dokładność czas analizy ilość pom. (500 ml)
0 - 2,5 mg/l zawartości chloru Cl 2250 A, B 0,1 mg/l ok. 3 minut 1260 - 3030 - 7570

Napięcie zasilania do wyboru (na etapie zamówienia) 230 V, 115V, 24 V.♦ ♦ ♦Sterowanie pomiarami programowalne:

  • czasowe : co 0 – 99 minut,
  • objętościowe – co określony przepływ (potrzebny sygnał z wodomierza kontaktowego),
  • z zewnątrz przez zewnętrzny sterownik.


Możliwość ustawienia reakcji Testomatu na przekroczenie dwóch, programowalnych górnych wartości granicznych wraz z programowaniem sposobu i czasu reakcji na stykach bezpotencjałowych.

Możliwość pomiaru z dwóch źródeł – Wymaga to zabudowy dodatkowych zaworów elektromagnetycznych (poza dostawą).


♦ ♦ ♦Wyjście analogowe opcja dodatkowa 0(4) – 20 mA.
Można wykorzystać do wizualizacji, a stosując dodatkowo system PIAP-GSM otrzymywać wyniki na telefon komórkowy.

Przyłącze wody wężem 6/4 mm, do kanalizacji wężem śr. wewn. 14 mm

Wyświetlacz z możliwością uzyskania przez Użytkownika informacji o ostatnim wyniku analizy, zaprogramowanych parametrach, historii usterek.

Funkcja BOB do działania bez nadzoru 24 -120 h.♦ ♦ ♦Wymagane parametry wody:

  • ciśnienie 0,1 - 8 bar
  • temperatura 10 - 40° C
  • zawartość wolnego CO2 do 80 mg/l
  • zawartość żelaza do 0,5 mg/l
  • zawartość miedzi do 0,1 mg/l
  • zawartość aluminium do 0,1 mg/l
  • pH 4 - 10,5

Przy zbyt wysokiej temperaturze zalecamy zastosowanie chłodniczki typ KCN, przy zbyt wysokiej zawartości wolnego CO2 desorbera typ R. Pozwala to na mierzenie również kondensatu i wody po dekarbonizacji.