TESTOMAT 2000® BR2

pomiar twardości ogólnej wody i chloru całkowitego


  Karta katalogowa        
  Instrukcja obsługi           Instrukcja serwisowa        


Pomiar BROMU w wodzie 0 - 5,6 mg/l.

♦ ♦ ♦Zastosowanie: kontrola stężenia bromu w wodzie dezynfekowanej biocydami zawierającymi brom.

Ilość reagentów: 2

Ilość punktów pomiarowych: max. 2

Skala pomiarowa wyświetlacza programowalna: mg/l.

Język menu do wyboru (na etapie zamówienia): angielski, niemiecki, francuski.

Zakresy pomiarowe indykator typ czas analizy
0 - 50 mg/l zawartości bromu Br2 A, B ok. 1 minuty

Napięcie zasilania do wyboru (na etapie zamówienia) 230 V, 115V, 24 V.

Pobór mocy 30 WAT bez zewnętrznych urządzeń.

IP 65♦ ♦ ♦Wyjście (opcja dodatkowa)

 • analogowe 0(4) - 20 mA lub 0 - 10V
 • prądowe: RS 232
 • na kartę SD 8 GB, archiwizacja danych z kilku lat
 • modem na kartę SIM do przesyłu danych, podłączany do wyjścia RS 232

Uwaga: opcje WYJŚĆ są ALERNATYWNE – tylko jedno z nich można zastosować, tylko jedną kartę można włożyć. Jest do dyspozycji tylko jeden wolny slot!

Przyłącze wody wężem 6/4 mm, do kanalizacji wężem śr. wewn. 12 mm

Wyświetlacz z możliwością uzyskania przez Użytkownika informacji o ostatnim wyniku analizy, zaprogramowanych parametrach, historii usterek.

Wizualizacja optyczna: na drzwiczkach z przodu urządzenia znajdują się 2 diody, które w przypadku przekroczenia w górę zaprogramowanej wartości granicznej zmieniają kolor z zielonego na czerwony – osobno dla twardości i chloru.♦ ♦ ♦Wymagane parametry wody:

 • ciśnienie 0,5 - 8 bar (jeśli p< 0,5 bar to domówić pompkę)
 • temperatura 10 - 40°C
 • temperatura otoczenia 10 - 45 °C
 • zawartość wolnego CO2 do 20 mg/l
 • zawartość żelaza do 0,5 mg/l
 • zawartość miedzi do 0,1 mg/l
 • zawartość aluminium do 0,1 mg/l
 • pH 4 - 10,5
 • woda czysta, klarowna
 • utleniacze na poziomie dopuszczonym dla wody pitnej


♦ ♦ ♦Przykłady zastosowania

 1. POMIAR Z JEDNEGO MIEJSCA POMIAROWEGO

 2. POMIAR Z DWÓCH MIEJSC POMIAROWYCH

  Wymagane dwa dodatkowe zawory e/m sterujące podawaniem próbek, ewentualnie trzeci zawór przy długich wężykach do przepłukiwania. Urządzenie zawiera zaciski do sterowania tymi zaworami, ale same zawory są poza dostawą 3. POMIAR TWARDOŚCI KONDENSATU BEZCIŚNIOWEGO LUB WODY GORĄCEJ O TEMPERATURZE 80/120°C.

  Konieczne zamontowanie dodatkowej odpowiedniej chłodniczki dla schłodzenia wody do temperatury 40°C. Czynnik chłodniczy – np. woda wodociągowa.
  TESTOMAT 2000® Br2 może sterować pracą zaworu elektromagnetycznego na rurociągu wody wodociągowej, tak aby nie płynęła niepotrzebnie w czasie pomiędzy pomiarami.


♦ ♦ ♦Sterowanie wyzwalaniem pomiaru:

 1. Wyzwalanie analiz czasowo. Analizy wykonywane są w odstępach 0 do 99 min.
  0 oznacza wykonywanie analiz jedna po drugiej.

 2. Wyzwalanie analiz przez wodomierz impulsowy.
  Analizy wykonywane są po przepływie zaprogramowanej ilości wody.

 3. Wyzwalanie analiz dynamicznie. Przy tej opcji konieczny również wodomierz impulsowy.

  Programujemy:

  • zdolność wymienną instalacji w m3,
  • moment rozpoczęcia skracania odstępu w %,
  • częstotliwość początkową analiz w minutach,
  • częstotliwość końcową analiz w minutach.

  Analizy wykonywane są co .. minut do momentu wyczerpania ..% zdolności wymiennej instalacji, następnie ich częstotliwość systematycznie wzrasta osiągając częstotliwość co .. minut, tuż przed osiągnięciem 100% wyczerpania złoża.

 4. Wyzwalanie wykonania analizy zdalnie za pomocą styku START.
 5. Zatrzymanie wykonywania analizy zdalnie za pomocą styku STOP.♦ ♦ ♦
Wejścia/wyjściaprzekaźnikowe bezpotencjałowe:


 • wyjścia GW1 i GW2 służą do przekazu meldunków w wypadku przekroczenia w górę zaprogramowanych progów górnego i dolnego lub mogą być przyporządkowane poszczególnym punktom pomiarowym jeśli są 2 z histerezą : po pierwszym, drugim lub trzecim przekroczeniu zaistniałym pod rząd. Np. przy histerezie 2 po pierwszym złym pomiarze wykonywany jest natychmiast drugi pomiar, jeśli jest zły to jest reakcja na styku, jeśli dobry to nie. Muszą być przy histerezie 2 – dwa złe pomiary pod rząd.

 • wyjście do podłączenia dodatkowego zaworu służącego do przepłukiwania przewodów doprowadzających (zalecamy użycie tej opcji przy długich przewodach, a szczególnie przy poborze z dwóch miejsc, co zapobiega fałszowaniu wyników z powodu mieszania próbek w wypadku poboru z dwóch punktów),

 • 2 wyjścia dla zaworów podających próbki przy 2 miejscach pomiarowych,

 • wyjście uniwersalne AUX (np. można uruchomić dodatkowe urządzenia przed, w czasie lub po analizie takie jak desorber, przepływ wody chłodzącej w chłodniczce)

 • wyjście KONSERWACJA (zadziałanie następuje przy niektórych usterkach lub minięciu zaprogramowanego czasu między-konserwacyjnego,

 • wyjście ALARM w wypadku wystąpienia zakłócenia (Alarm lub meldunek). Alarm powoduje stały sygnał - meldunek sygnał trwający 2 sek.

 • wejście impulsów z wodomierza,

 • wejście START do wyzwolenia pomiaru ręcznym przyciskiem zewnętrznym lub np. przez zewnętrzny sterownik,

 • wejście STOP do blokady pomiaru, np. kiedy pompa wody nie pracuje i nie ma ciśnienia wody w instalacji


  • ♦ ♦ ♦
   Stany podstawowe, w których pojawia się zawsze alarm/meldunek:

   1. zanik napięcia w sieci,
   2. brak wody,
   3. zakłócenie działań układu optycznego,
   4. zakłócenie pomiaru przy analizie,
   5. zakłócenie działania pompy dozującej,
   6. zakłócenie działania na wylocie,
   7. zakłócenie działania wewnętrznego układu 24V.   ♦ ♦ ♦   Stany dodatkowe, które można zaprogramować jako alarm/meldunek/brak reakcji:

   1. brak indykatora,
   2. zakłócenie funkcji dokładności dozowania,
   3. zakłócenie pomiaru wskutek zabrudzenia,
   4. zakłócenie pomiaru wskutek zmętnienia,
   5. kontrola instalacji,
   6. błąd przekazu,
   7. przekroczenie zakresu pomiarowego,
   8. termin konserwacji.

   Wszystkie alarmy lub meldunki są rejestrowane na liście (20 pozycji z datą, godziną wystąpienia usterki).
   Zanik napięcia powoduje usunięcie zapisów na liście.   ♦ ♦ ♦   Funkcje dodatkowe:

   • histereza 1, 2 lub 3 oznacza ile złych pomiarów musi wystąpić jeden po drugim, aby uznać pomiar za zły; przy pierwszym złym nastepne pomiary sprawdzające wykonywane są natychmiast z pominięciem zaprogramowanej przerwy. Przy histerezie 1 zły pomiar od razu jest sygnalizowany. zalecana nastawa 2.

   • tryb BOB jest to funkcja umożliwiająca pracę bez nadzoru od 24 do 120 godz. Urządzenie sprawdza po uruchomieniu tej funkcji czy odpowiednia ilość indykatora wystarczy do pracy w zadanym czasie.

   • test własny - włączenie tej opcji powoduje uruchomienie programu testującego wszystkie ważniejsze funkcje urządzenia oraz wykonuje analizę (w wypadku usterek wyświetlane są odpowiednie komunikaty),

   • aktualny czas i data,

   • programowanie terminu następnej konserwacji (przeglądu),

   • blokada po 1,2,3 wadliwych analizach. Urządzenie zostaje zablokowane (próbka zostaje w komorze). Ma to na celu ułatwienie postawienia diagnozy, jakie przyczyny wywołały błąd.

   • tryb ręczny - wywołanie tej funkcji umożliwia przegląd całego przebiegu analizy krok po kroku w celu sprawdzenia działania poszczególnych funkcji,

   • rejestrowanie czasu pracy,

   • funkcja START i STOP do zdalnego wyzwalania / zatrzymania wykonywania analiz.   ♦ ♦ ♦   KONTROLA METROLOGICZNA   Przyrząd TESTOMAT 2000 do pomiaru:

   • twardości wody,
   • żelaza,
   • wolnego chloru,
   • innych parametrów wody.

   nie podlega w Polsce kontroli metrologicznej w formie:


   • zatwierdzenia typu ani legalizacji ani uwierzytelnieniu, ponieważ nie znajduje się w spisach urządzeń podlegających kontroli metrologicznej, zamieszczonych w:

   • załączniku do zarządzenia nr 30 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających zatwierdzeniu typu, wraz z późniejszymi zmianami,

   • załączniku do zarządzenia nr 29 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji, wraz z późniejszymi zmianami,

   • załączniku do zarządzenia nr 158 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 października 1996 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi uwierzytelnienia.

   © Perfect Water Systems Sp. z o. o.   2000 - 2023   |   Plac Czerwca 1976 Roku 2   |   02-496 Warszawa
   tel: +48 22 843-69-96   |   e-mail:  perfectwater@perfectwater.pl
   NIP   521-31-22-793   |   KRS 0000023186