TESTOMAT 2000®

pomiar twardości wody on – line


  Instrukcja           Deklaracja zgodności           Certyficat TUV


Skala pomiarowa wyświetlacza programowalna: °n, °f, ppm, CaCO3, mmol/l.
Język menu do wyboru (na etapie zamówienia): polski, angielski, niemiecki, francuski.
Parametr mierzony do wyboru: twardość całkowita lub zasadowość m lub minus m lub p.

Zakresy pomiarowe indykator typ dokładność czas analizy ilość pom. (500 ml)
0,05 - 0,50 °n twardości całkowitej TH 2005 0,01 °n ok. 2 min. ok. 5000 (0,1 °n)
0,25 - 2,50 °n twardości całkowitej TH 2025 0,05 °n ok. 2 min ok. 7500 (0,5 °n)
1,0 - 10,0 °n twardości całkowitej TH 2100 0,2 °n ok. 2 min. ok. 7500 (2 °n)
2,5 - 25,0 °n twardości całkowitej TH 2250 0,5 °n ok. 2 min. ok. 7500 (5 °n)
0,5 - 5,0 °n zasadowości m TC 2050 0,5 °n ok. 2 min. ok. 7500 (1,0 °n)
1,0 - 20,0 °n zasadowości m TC 2100 1,0 °n ok. 2 min. ok.
0,05 - 0,50 mmol/l wartości minus m TM 2005 0,05 mmol/l ok. 2 min. ok. 7500 (0,1)
1 - 15 mmol/l wartości p TP 2100 1 mmol/l ok. 2 min. ok. 7500 (2)

Napięcie zasilania do wyboru (na etapie zamówienia) 230 V, 115V, 24 V.♦ ♦ ♦Sterowanie pomiarami programowalne:

 • czasowe : co 0 – 99 minut,
 • objętościowe – co określony przepływ (potrzebny sygnał z wodomierza kontaktowego),
 • dynamiczne – w zależności od stanu wyczerpania złoża, na początku rzadko, a później coraz częściej
    (potrzebny sygnał z wododomierza kontaktowego),
 • z zewnątrz przez zewnętrzny sterownik.


Możliwość ustawienia reakcji Testomatu na przekroczenie dwóch, programowalnych górnych wartości granicznych wraz z programowaniem sposobu i czasu reakcji na stykach bezpotencjałowych.

Możliwość pomiaru z dwóch źródeł – w praktyce oznacza to możliwość pomiaru osobno z dwóch kolumn jonowymiennych. Wymaga to zabudowy dodatkowych zaworów elektromagnetycznych (poza dostawą).
Funkcja ta wykorzystywana jest w TESTOMAT DUO do pomiaru twardości całkowitej i zasadowości m na przemian.


♦ ♦ ♦Wyjście analogowe opcja dodatkowa 0(4) – 20 mA lub RS 232 lub 0 - 10 V.
Można wykorzystać do wizualizacji, a stosując dodatkowo system PIAP-GSM otrzymywać wyniki na telefon komórkowy.

Przyłącze wody wężem 6/4 mm, do kanalizacji wężem śr. wewn. 14 mm

Wyświetlacz z możliwością uzyskania przez Użytkownika informacji o ostatnim wyniku analizy, zaprogramowanych parametrach, historii usterek.

Funkcja BOB do działania bez nadzoru 24 -120 h.♦ ♦ ♦Wymagane parametry wody:

 • ciśnienie 0,5 - 8 bar (jeśli p< 0,5 bar to domówić pompkę)
 • temperatura 10 - 40° C
 • zawartość wolnego CO2 do 80 mg/l
 • zawartość żelaza do 0,5 mg/l
 • zawartość miedzi do 0,1 mg/l
 • zawartość aluminium do 0,1 mg/l
 • pH 4 - 10,5

Przy zbyt wysokiej temperaturze zalecamy zastosowanie chłodniczki typ KCN, przy zbyt wysokiej zawartości wolnego CO2 desorbera typ R. Pozwala to na mierzenie również kondensatu i wody po dekarbonizacji.♦ ♦ ♦Przykłady zastosowania

 1. POMIAR Z JEDNEGO MIEJSCA POMIAROWEGO – np. za zmiękczaczem lub dekarbonizacją
     (przy dekarbonizacji konieczny desorber testomatowy typ R).

 2. POMIAR Z DWÓCH MIEJSC POMIAROWYCH – OSOBNO Z KAŻDEJ KOLUMNY (na przemian)
      - np. za zmiękczaczem lub dekarbonizacją (przy dekarbonizacji konieczny desorber testomatowy typ R).

  Możliwość pomiaru równocześnie twardości całkowitej i węglanowej (na przemian).

  Konieczne zamontowanie dodatkowego układu 2 zaworów elektromagnetycznych dla uzyskania możliwości przełączania punktu pomiarowego oraz 1 zaworu dla przepłukiwania wężyka doprowadzającego medium. 3. POMIAR TWARDOŚCI KONDENSATU BEZCIŚNIOWEGO LUB WODY GORĄCEJ O TEMPERATURZE 100° C.

  Konieczne zamontowanie dodatkowej chłodniczki typ KCN dla schłodzenia wody do temperatury 40°C. Czynnik chłodniczy – np. woda wodociągowa. TESTOMAT 2000 może sterować pracą zaworu elektromagnetycznego na rurociągu wody wodociągowej, tak aby nie płynęła niepotrzebnie w czasie pomiędzy pomiarami.


♦ ♦ ♦Sterowanie wyzwalaniem pomiaru:

 1. Wyzwalanie analiz czasowo. Analizy wykonywane są w odstępach 0 do 90 min.
        0 oznacza wykonywanie analiz jedna po drugiej.

 2. Wyzwalanie analiz przez wodomierz impulsowy.
        Analizy wykonywane są po przepływie zaprogramowanej ilości wody.

 3. Wyzwalanie analiz dynamicznie. Przy tej opcji konieczny również wodomierz impulsowy.

  Programujemy:

  • zdolność wymienną instalacji w m3,
  • moment rozpoczęcia skracania odstępu w %,
  • częstotliwość początkową analiz w minutach,
  • częstotliwość końcową analiz w minutach.

  Analizy wykonywane są co .. minut do momentu wyczerpania ..% zdolności wymiennej instalacji, następnie ich częstotliwość systematycznie wzrasta osiągając częstotliwość co .. minut, tuż przed osiągnięciem 100% wyczerpania złoża.

 4. rozpoczynanie analiz zdalnie za pomocą styku START.♦ ♦ ♦Wejścia/wyjścia:

 • wyjścia GW1 i GW2 służą do przekazu meldunków w wypadku przekroczenia zaprogramowanych
        progów górnego i dolnego lub mogą być przyporządkowane dwóm punktom pomiarowym reakcji,
        po pierwszym, drugim trzecim przekroczeniu.

 • do podłączenia dodatkowego zaworu służącego do przepłukiwania przewodów doprowadzających
        (zalecamy użycie tej opcji przy długich przewodach, a szczególnie przy poborze z dwóch miejsc,
        co zapobiega fałszowaniu wyników z powodu mieszania próbek w wypadku poboru z dwóch punktów),

 • wejście pomiaru (do tego miejsca muszą być podłączone dodatkowe zawory),

 • wyjście uniwersalne AUX (np. można uruchomić dodatkowe urządzenia przed, w czasie lub po analizie),

 • styk konserwacja (zadziałanie następuje przy niektórych usterkach lub minięciu zaprogramowanego czasu
        między-konserwacyjnego,

 • alarm w wypadku wystąpienia zakłócenia możliwości (Alarm lub meldunek).
        Alarm powoduje stały sygnał - meldunek sygnał trwający 2 sek.


♦ ♦ ♦Stany podstawowe, w których pojawia się zawsze alarm/meldunek:

 1. zanik napięcia w sieci,
 2. brak wody,
 3. zakłócenie działań układu optycznego,
 4. zakłócenie pomiaru przy analizie,
 5. zakłócenie działania pompy dozującej,
 6. zakłócenie działania na wylocie,
 7. zakłócenie działania wewnętrznego układu 24V.♦ ♦ ♦Stany dodatkowe, które można zaprogramować jako alarm/meldunek/brak reakcji:

 1. brak indykatora,
 2. zakłócenie funkcji dokładności dozowania,
 3. zakłócenie pomiaru wskutek zabrudzenia,
 4. zakłócenie pomiaru wskutek zmętnienia,
 5. kontrola instalacji,
 6. błąd przekazu,
 7. przekroczenie zakresu pomiarowego,
 8. termin konserwacji.

Wszystkie alarmy lub meldunki są rejestrowane na liście (20 pozycji z datą , godziną wystąpienia usterki).
Zanik napięcia powoduje usunięcie zapisów na liście.♦ ♦ ♦Funkcje dodatkowe:

 • programowanie podstawowe zabezpieczone jest kodem, który uniemożliwia dokonanie zmian osobom
      postronnym,

 • tryb BOB jest to funkcja umożliwiająca pracę bez nadzoru od 24 do 120 godz.
      Urządzenie sprawdza po uruchomieniu tej funkcji czy odpowiednia ilość indykatora wystarczy do pracy
      w zadanym czasie.

 • test własny - włączenie tej opcji powoduje uruchomienie programu testującego wszystkie ważniejsze
      funkcje urządzenia oraz wykonuje analizę (w wypadku usterek wyświetlane są odpowiednie komunikaty),

 • aktualny czas i data,

 • programowanie terminu następnej konserwacji (przeglądu),

 • blokada po 1,2,3 wadliwych analizach. Urządzenie zostaje zablokowane (próbka zostaje w komorze).
      Ma to na celu ułatwienie postawienia diagnozy, jakie przyczyny wywołały błąd

 • tryb ręczny - wywołanie tej funkcji umożliwia przegląd całego przebiegu analizy krok po kroku
      w celu sprawdzenia działania poszczególnych funkcji,

 • rejestrowanie czasu pracy.

Planuje się w przyszłości możliwość wyposażenia urządzenia w wyjście RS 485.♦ ♦ ♦KONTROLA METROLOGICZNA


Przyrząd TESTOMAT 2000 do pomiaru twardości resztkowej wody posiada certyfikat badania wg wzorca zgodnie z Zaleceniem 97/23/EG, wydany przez niemiecki urząd techniczny TÜV.


Przyrząd TESTOMAT 2000 do pomiaru:

 • twardości wody,
 • żelaza,
 • wolnego chloru

nie podlega w Polsce kontroli metrologicznej w formie:


 • zatwierdzenia typu ani legalizacji ani uwierzytelnieniu, ponieważ nie znajduje się w spisach urządzeń podlegających kontroli metrologicznej, zamieszczonych w:

 • załączniku do zarządzenia nr 30 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29.czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegajacych zatwierdzeniu typu, wraz zpóźniejszymi zmianami,

 • załączniku do zarządzenia nr 29 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29.czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegajacych legalizacji, wraz z późniejszymi zmianami,

 • załączniku do zarządzenia nr 158 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18.października 1996 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegajacych obowiązkowi uwierzytelnienia.