OSPRZĘT DLA PRZYRZĄDÓW TESTOMAT - TITROMAT

01.04.2018   -   Ceny netto EUR   -   loco magazyn Warszawa


Nazwa Cena EUR
EEPROM (tylko przy zwrocie starego) 250,-
Pompka podnosząca ciśnienie (jeśli p < 0,5 bar) 639,-
Zawór termostatyczny Dn10 na +40 ° C 1024463+1027165 110,-
Karta pamięci typ SD 2 GB do T. 2000/EVO TH 160,-
Wlan SD-Card 8 GB do T. EVO 175,-
Network logger 551,-
Mały desorber testomatowy R 635,-
Chłodnica testomatowa KCN 543,-
Wyjście analogowe RS 910 4-20mA, UK 910(0-10V) 152,-
Wyjście RS 232 152,-
Wyjście napięciowe UK 910(0-10V) 162,-
Zestaw przyłączeniowy do Testomatu 2000/ECO/Titromat 65,-
Zestaw części zamiennych na 1 rok dla T. 2000 / T. ECO 98,-
Zestaw części zamiennych na 1 rok dla T. 808 70,-
Zestaw części zamiennych na 2 lata dla T. 808 98,-
Zestaw części zamiennych na 1 rok dla T. 808 SiO2 103,-
Zestaw części zamiennych na 2 lata dla T. 808 SiO2 483,-
Walizka serwisowa do Testomatu 2000 - ECO - Titromat 502,-
Zestaw narzędzi do serwisu Testomatów 54,-
Zestaw szczotek do czyszczenia komór 41,-