STEROWNIKI


SOFTMASTER

Sterownik z wgranym oprogramowaniem,
z możliwością zmiany nastaw przez INTERNET.W połaczeniu z WEB Conector' em można zdalnie sterować systemem bez dodatkowego programu. Wystarczy połączyć się z Internetem. Można wtedy poddać analizie dane i zlokalizować awarię, niezależnie od miejsca, w którym podłączymy się do Internetu.

Jest wtedy możliwość zdalnego przeprogramowania sterownika, czy załadowania nowszej wersji programu. Poprzez skrzynkę e-mail lub system sms można otrzymywać zdalnie meldunki o awarii. Dostępne są w ten sposób następujące informacje:

 • aktualna przewodność,
 • stan urządzenia,
 • aktualne dane techniczne lub robocze urządzenia.

Rozbudowany system konfiguracyjny sterownika daje olbrzymie możliwości realizacji różnych trybów pracy urządzenia.

SOFTMASTER – wszystkie typy:

 • wyświetlacz LCD dwulinijkowy,
 • styk – zbiorczy sygnał zakłócenia,
 • programowalne wyjście 0/4 – 20 mA,
 • łącze RS 232 lub RS 485 dla połączenia z Internetem poprzez WEB Connector
      lub dla przeprogramowania sterownika przy pomocy laptopu,
 • lista ostatnich 20 błędów z określeniem czasu ich zaistnienia,
 • zabezpieczenie dostępu do programu przez hasło,
 • programowalny sterownik dla pompki dozującej, dozowanie sterowane sygnałem z wodomierza impulsowego.

SOFTMASTER ROE dla odwróconej osmozy:

 • zakres pom. dla przewodności 0,1 – 50.000 μS/cm,
 • automatyczna lub ręczna kompensacja wpływu temperatury na przewodność,
 • kalibracja sondy przewodności,
 • monitoring wartości granicznych przewodności max i min wraz z przekaźnikami,
 • pomiar temperatury PT 100 – zakres 0 – 99ºC,
 • wejścia dla czujników cieśn. min., max., zabezpieczenia silnika pompy,
      przepływu min. koncentratu, funkcji STOP, 2 dla impulsów z wodomierza kontaktowego
      lub turbinki, czujnika poziomu (np. w zbiorniku),
 • wejście analogowe 4-20 mA dla pomiaru ciśnienia (tylko z kartą LKS 2002),
 • do dyspozycji styki bezpotencjałowe – zawór na wejściu, zawór permeatu,
      zawór płuczący, 2xpompa, by pass, alarm i programowalne wyjście funkcyjne,
 • ustawialny czas płukania, czas pomiędzy płukaniami, rodzaj płukania,
 • sterowanie załączaniem osmozy poprzez poziomy wody w zbiornku lub ręczne,

SOFTMASTER MMP dla zmiękczaczy:

 • 2 programy dodatkowe (np. automat. dopełnianie zb.solanki, zawór dodatkowy),
 • alarm – brak solanki, solanka o niskim stężeniu, przelew solanki,
 • sterowanie dezynfekcją solanki (tylko z kartą DEI2002),
 • możliwość współpracy z automatycznym miernikiem twardości Testomat,
 • praca naprzemienna lub równoległa 2 kolumn (wkrótce i dla układu 3-filtrowego),
 • sterowanie objętościowe, czasowe, jakościowe (we współpracy z Testomatem),

AKCESORIA

 • oprogramowanie na PC dla wygodnego konfigurowania sterownika,
 • WEB Connector z kablami łaczeniowymi dla RS 232, ISDN, Ethernet,
 • sondy pomiaru przewodności (dla SOFTMASTER ROE).

Napięcie zasilania : 24V lub 115V lub 230V, 50-60 Hz
Stopień ochrony IP 65
wymiary : sz. x wys. x gł. 270 x 295 x 130 mm

SOFTMASTER ROE

Nowoczesny sterownik dla odwróconej osmozy.
W obudowie identycznej jak sterownik Softmaster MMP. Wyświetlacz LCD.

FUNKCJA ROE 1 ROE 2 ROE 3
Zawór wejściowy x x x
Zawór wyjściowy – permeat x x x
1 pompa x x x
2 pompy (praca naprzemienna)o x x
2 pompy (praca równoległa) ox x
Zawór płuczący (koncentrat) x x x
Zawór na by-passie x
Program dodatkowy / Wyjście meldunkowe x S / x
Program dodatkowy 2 x
CDI x
Pompa dla 2go stopnia S
Płukanie bez pompy x x x
Płukanie permeatem x x x
Płukanie okresowe x x x
Płukanie od jakości x x x
Wejście dla impusów z wodomierza x x
Wejście dla wodomierza turbinowego x x
Dozowanie x x x
Wejście czujnika za wysokiego ciśnienia wody na wejściu x x x
Wejście czujnika za niskiego ciśnienia wody na wejściu x x x
Wejście czujnika za małego przepływu koncentratu x x
Wejście górnego poziomu wody w zbiorniku x x x
Wejście dolnego poziomu wody w zbiorniku x x x
Wejście STOP x x x
Wejście zabezpieczenia silnika x x x
Wejście przelewu x
Wejście: awaryjne dopełnianie zbiornika przez by pass RO x
Przewodność permeatu x x x
Stała celi pomiarowej 0,01 – 5,0 0,01 – 5,00,01 – 5,0
Przewodność wody surowej x
Przewodność za II stopniem / CDI x
Zakres pomiarowy przewodności 0 – 49,9 0 – 49,9 0 – 49,9
Pomiar temperatury PT 100 x x x
Kompensacja temperaturowa x x x
Złacze RS 232 x o o
Złącze RS 488 / 485 o o
Wyjscie 4 – 20 mA o o o
Wyjście 12V x x
Wejście 20 mA ciśnienie o o o
Zegar o o
Historia usterek x x x
Wyjście przekaźnikowe ALARM x* x x
Zasilanie 230V – 115V – 24V x x x
Zasilanie 230 V z wyjściem 24V o o
Wersja do wbudowania x x x
Wersja naścienna x x x

SOFTMASTER MMP

Nowoczesny, mikroprocesorowy sterownik dla zmiękczaczy, dekarbonizacji i filtracji z wgranym oprogramowaniem z możliwością zmiany nastaw przez INTERNET!
W obudowie identycznej jak sterownik Softmaster ROE.

FUNKCJA MMP 1 MMP 2 MMP 3
Urządzenie jednofiltrowe x x x
Urządzenie dwufiltrowe praca naprzemienna x x x
Urządzenie dwufiltrowe praca równoległa x x
Urządzenie dwufiltrowe praca w rzędzie x x
Urządzenie trójfiltrowe x
Głowice x x x
Zestaw zaworów sterowanych elektrycznie
Zestaw zaworów sterowanych z zewnątrz x
Zestaw zaworów sterowanych rozdzielaczem pilotowym x x x
Ilość stopni regeneracji 8 8 8
Ilość programów dodatkowych 1 2
Dodatkowe zawory robocze (odcinające) 2 2 3
Wejście impulsów z wodomierza 1 2 2
Wejście dla wodomierza turbinowego x x
Sterowanie dozowaniem x x
Wyzwalanie reg.przez Testomat x x x
Wyzwalanie reg. Czasowe x x x
Wyzwalanie reg. Objętościowe x x x
Opóźnienie w wyzwoleniu regeneracji x x x
Regeneracja przed czasem x x x
Regeneracja przed pracą x x x
Wejście STOP x x x
Kontrola poziomu solanki x x x
Kontrola napełnienia zbiornika solanki x
Licznik regeneracji x x x
Kontrola zaworów x x
Kontrola przez Testomat x x
Dezynfekcja o o o
Złącze RS 232
Złącze RS 485/488 x o o
Wyjście 12V x x
Wejście 20 mA o o o
Zegar o o o
Historia usterek x x x
Historia statusu x x x
Przekaźnik-wyjście ALARM x x x
Zasilanie 230 V – 115 V – 24 V x x x
Zasilanie 230 V / Wyjście 24V x x
Wersja do wbudowania x x x
Wersja naścienna x x x
Przekaźnikowe wyjścia 5 8 8
Wyjście impulsowe x x
Wejścia cyfrowe 4 8 8
Wejścia impulsowe (wodomierz, turbina) 1 2 2
Wejścia analogowe max. 3 6 6

ROE Mini NEOMERIS

Nowoczesny mikroprocesorowy sterownik do RO.
Wiele możliwości za minimalną cenę.

Dane techniczne:

 • wyświetlacz LCD dwulinijkowy,
 • zakres pomiarowy dla przewodności 0 – 100 lub 0 – 1000 μS/cm,
 • automatyczna lub ręczna kompensacja wpływu temperatury na przewodność,
 • kalibracja sondy przewodności,
 • pomiar temperatury PT 100 – zakres 0 – 99ºC,
 • wejścia:
      sondy przewodności,
      czujnika temperatury,
      czujnika ciśnienia min., max.,
      funkcji STOP,
      poziomu wody w zbiorniku permeatu MIN / MAX,
 • wyjścia:
      pompa wody zasilającej,
      zawór na wejściu wody zasilającej,
      zawór płuczący,
      alarm lub odrzut złego permeatu,
      opcja – RS 232 LUB 4-20 mA,
 • ustawialny czas płukania,
 • sterowanie załączaniem osmozy poprzez poziomy wody w zbiorniku,
 • zabezpieczenie dostępu do programu przez hasło,
 • wyjście 0(4) – 20 mA (opcja),
 • łącze RS 232 (opcja).

AKCESORIA dodatkowe:

 • oprogramowanie na PC wraz z osprzętem dla wygodnego konfigurowania sterownika,
 • sonda 2-elektrodowa do pomiaru przewodności LMIZ 3/1,0:
  • przyłącze Dn 32
  • zakres 0….500 lub 0….3000 μS/cm
  • 0….50°C
  • stała celi 1,01/cm
 • wyjście 0(4) – 20 mA
 • wyjście RS 232ROZDZIELACZ   PILOTOWY   PVH - PVP

Rozdzielacz pilotowy jest to zawór sterujący sprzęgnięty z silnikiem nastawczym. Jest on stosowany w automatycznie pracujących instalacjach uzdatniania wody z indywidualnymi zaworami. Za pomocą silnika nastawczego możliwe jest w ciągu 1 obrotu nastawienie 4 różnych położeń sterowniczych zaworu sterującego (płukanie wsteczne, regenerowanie, wymywanie i praca). Rozdzielacz pilotowy jest sterowany przez sygnały elektryczne z programatora (układ sterowania w zależności od ilości, od jakości wzgl. od czasu). Sterowanie poszczególnych zaworów membranowych w instalacji uzdatniania wody jest możliwe przez przełącznik przemienny lub impulsowy. Przy uruchamianiu tarczę sterującą rozdzielacza pilotowego można obrócić ręcznie w żądane położenie sterownicze. Możliwe wykonania na 230V i 24V.

 • Rozdzielacz pilotowy PVH   – na wodę do 8 bar lub powietrze do 4,5 bar, NO (normalnie otwarte).
 • Rozdzielacz pilotowy PVH4 – na powietrze do 8 bar, zawory NC (normalnie zamknięte).
 • Rozdzielacz pilotowy PVP   – na powietrze do 8 bar, zawory NO (normalnie otwarte).
 • Rozdzielacz pilotowy PVP4 – na powietrze do 8 bar, zawory NC (normalnie zamknięte).

Ilość zaworów membranowych możliwych do wysterowania: 4
Wersja z dodatkową tarczą 5
Wersja z 2 dodatkowymi tarczami 6

Dane techniczne

Przyłącze sieciowe: 230 V/50-60 Hz lub 24V/50-60 Hz
Pobór mocy: ok. 5 VA
Rodzaj ochrony: IP 44
Wymiary: wys. x szer. x gł. = 125 x 120 x 220 mm
Masa: 1,6 kg

Położenie PVH Stan filtra Otwarte zawory
4 Praca 1 + 2
- - 2 + 3
1 Płukanie wsteczne 3 + 4
- - 4 + 5
2 Regeneracja 5 + 6
3 Wymywanie 6 + 1

Przyłącza zaworowe są przewidziane dla podłączenia węża z twardego nylonu o średnicy wewnętrznej 4 mm i średnicy zewnętrznej 6 mm