PREPARATY CHEMICZNE DO KONDYCJONOWANIA


WODY CHŁODNICZEJ I KOTŁOWEJ


Nazwa preparatu Zastosowanie Działanie
KI 640 chłodnictwo - układy zamknięte inhibitor korozji
K 1850 F chłodnictwo - układy otwarte stabilitor twardości,
ochrona cynku,
ochrona żelaza
HS 202 chłodnictwo - układy otwarte stabilizator twardości
HK 200 CHI chłodnictwo (Cu) stabilizator twardości,
ochrona cynku,
ochrona żelaza,
ochrona miedzi,
ochrona metali kolorowych
CMI 1,5 chłodnictwo otwarte
i zamknięte
biocyd
KI 400 kotły wodne i parowe inhibitor + odtleniacz
N 104 kotły parowe pH kondensatu
TW 30 woda pitna inhibitor
stabilizator twardości
RIZ 21 kotły, skraplacze, wieże chłodnicze itp. inhibitor - płukanie chemiczne


♦ ♦ ♦

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego programu komputerowego firmy WAT można zoptymalizować zużycie środków chemicznych, wybrać odpowiednia technologię przygotowania wody, co pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych urządzeń.

Firma Perfect Water Systems nie tylko dostarcza preparaty chemiczne, ale również sprawdza prawidłowość dozowania preparatów i odsalania układu i w miarę potrzeby zmienia dawkę preparatu lub stopień odsalania układu.

Sprawdzanie poprawności dozowania odbywa się w trakcie wizyty naszego przedstawiciela u Klienta.
Każdorazowo wykonuje on badania fizyko-chemiczne wody oraz sprawdza ilość wydozowanego środka w stosunku do ilości wody uzupełniającej oraz stężenie środków w wodzie cyrkulacyjnej/kotłowej przy użyciu nowoczesnego fotometru.
Za każdym razem badamy również wodę chłodniczą bakteriologicznie.
Częstotliwość wizyt ustalana jest indywidualnie.

♦ ♦ ♦

W ramach każdej wizyty sprawdzane są następujące parametry:

  • twardość wody,
  • odsalanie,
  • stężenie środków w wodzie cyrkulacyjnej/kotłowej,
  • pH (kondensat),
  • dokładna analiza wody obiegowej.

Z każdej wizyty naszego przedstawiciela otrzymują Państwo pisemny raport.