TESTOMAT 2000® Fe

pomiar rozpuszczonego żelaza II i III w wodzie on – line


  Instrukcja           Deklaracja zgodności


♦ ♦ ♦


Skala pomiarowa wyświetlacza: mg/l.
Język menu do wyboru (na etapie zamówienia): polski, angielski, niemiecki, francuski.

Zakres pomiarowy typ indykatora dokładność czas analizy ilość pom. (500 ml)
0 - 0,5 mg/l Fe FE 2005 A i B 0,01 mg/l ok. 8 min. ok. 2500 (0,1°n)

Napięcie zasilania do wyboru (na etapie zamówienia) 230 V, 115V, 24 V.

♦ ♦ ♦


Sterowanie pomiarami programowalne:

 • czasowe : co 0 – 99 minut,
 • objętościowe – co określony przepływ (potrzebny sygnał z wodomierza kontaktowego),
 • dynamiczne – w zależności od stanu wyczerpania złoża, na początku rzadko, a później coraz częściej
      (potrzeb. syg. z wod. kontaktowego),
 • z zewnątrz przez zewnętrzny sterownik.Możliwość ustawienia reakcji Testomatu na przekroczenie dwóch, programowalnych górnych wartości granicznych wraz z programowaniem sposobu i czasu reakcji na stykach bezpotencjałowych.


Możliwość pomiaru z dwóch źródeł – w praktyce oznacza to możliwość pomiaru osobno z dwóch odżelaziaczy. Wymaga to zabudowy dodatkowych zaworów elektromagnetycznych (poza dostawą).


♦ ♦ ♦


Wyjście analogowe opcja dodatkowa 0(4) – 20 mA. Można wykorzystać do wizualizacji, a stosując dodatkowo system PIAP-GSM otrzymywać wyniki na telefon komórkowy.


Przyłącze wody wężem 6/4 mm, do kanalizacji wężem śr. wewn. 14 mm.


Wyświetlacz z możliwością uzyskania przez Użytkownika informacji o ostatnim wyniku analizy, zaprogramowanych parametrach, historii usterek.


♦ ♦ ♦


Wymagane parametry wody:

 • ciśnienie 0,1 - 8 bar,
 • temperatura 10 - 40 °C,
 • zawartość wolnego CO2 do 80 mg/l,
 • zawartość żelaza do 0,5 mg/l,
 • zawartość miedzi do 0,1 mg/l,
 • zawartość aluminium do 0,1 mg/l,
 • pH 4 - 10,5.

Przy zbyt wysokiej temperaturze zalecamy zastosowanie chłodniczki typ KCN,
przy zbyt wysokiej zawartości wolnego CO2 desorbera typ R.


♦ ♦ ♦


Kalibracja
Możliwa kalibracja poprzez wykonanie pomiaru przez Testomat zawartości żelaza w roztworze standardowym po wprowadzeniu tego roztworu ręcznie do komory.
Po porównaniu wyniku wprowadza się współczynnik korygujący.
Wkrótce będzie wersja z dodatkową pompką zadającą roztwór standardowy i automatyczną kalibracją.Przykłady zastosowania:


1. POMIAR Z JEDNEGO MIEJSCA POMIAROWEGO.


2. POMIAR Z DWÓCH MIEJSC POMIAROWYCH – OSOBNO Z KAŻDEJ KOLUMNY (na przemian) - np. za dwoma odżelaziaczami.
Konieczne zamontowanie dodatkowego układu 2 zaworów elektromagnetycznych dla uzyskania możliwości przełączania punktu pomiarowego oraz 1 zaworu dla przepłukiwania wężyka doprowadzającego medium.


Sterowanie wyzwalaniem pomiaru:

 1. Wyzwalanie analiz czasowo. Analizy wykonywane są w odstępach 0 do 90 min.
        0 oznacza wykonywanie analiz jedna po drugiej.
 2. Wyzwalanie analiz przez wodomierz impulsowy.
        Analizy wykonywane są po przepływie zaprogramowanej ilości wody.
 3. Wyzwalanie analiz dynamicznie. Przy tej opcji konieczny również wodomierz impulsowy.

  Programujemy:

  • zdolność wymienną instalacji w m3,
  • moment rozpoczęcia skracania odstępu w %,
  • częstotliwość początkową analiz w minutach,
  • częstotliwość końcową analiz w minutach.
  Analizy wykonywane są co .. minut do momentu wyczerpania ..% zdolności wymiennej instalacji , następnie ich częstotliwość systematycznie wzrasta osiągając częstotliwość co .. minut tuż przed osiągnięciem 100% wyczerpania złoża.
 4. rozpoczynanie analiz zdalnie za pomocą styku START.

♦ ♦ ♦


Wejścia/wyjścia:

 • wyjścia GW1 i GW2 służą do przekazu meldunków w wypadku przekroczenia zaprogramowanych progów górnego i dolnego lub mogą być przyporządkowane dwóm punktom pomiarowym reakcji, po pierwszym, drugim trzecim przekroczeniu.
 • do podłączenia dodatkowego zaworu służącego do przepłukiwania przewodów doprowadzających (zalecamy użycie tej opcji przy długich przewodach, a szczególnie przy poborze z dwóch miejsc co zapobiega fałszowaniu wyników z powodu mieszania próbek w wypadku poboru z dwóch punktów).
 • wejście pomiaru ( do tego miejsca muszą być podłączone dodatkowe zawory),
 • wyjście uniwersalne AUX (np. można uruchomić dodatkowe urządzenia przed w czasie lub po analizie),
 • styk konserwacja - zadziałanie następuje przy niektórych usterkach lub minięciu zaprogramowanego czasu między konserwacyjnego,
 • alarm w wypadku wystąpienia zakłócenia możliwości (Alarm lub meldunek). powoduje stały sygnał - meldunek sygnał trwający 2 sek.

♦ ♦ ♦


Stany podstawowe, w których pojawia się zawsze alarm/meldunek:


 1. zanik napięcia w sieci,
 2. brak wody,
 3. zakłócenie działań układu optycznego,
 4. zakłócenie pomiaru przy analizie,
 5. zakłócenie działania pompy dozującej,
 6. zakłócenie działania na wylocie,
 7. zakłócenie działania wewnętrznego układu 24V.

♦ ♦ ♦


Stany dodatkowe, które można zaprogramować jako alarm/meldunek/brak reakcji:


 1. brak indykatora,
 2. zakłócenie funkcji dokładności dozowania,
 3. zakłócenie pomiaru wskutek zabrudzenia,
 4. zakłócenie pomiaru wskutek zmętnienia,
 5. kontrola instalacji,
 6. błąd przekazu,
 7. przekroczenie zakresu pomiarowego,
 8. termin konserwacji.

Wszystkie alarmy lub meldunki są rejestrowane na liście (20 pozycji z datą, godziną wystąpienia usterki).
Zanik napięcia powoduje usunięcie zapisów na liście.

♦ ♦ ♦


Funkcje dodatkowe:

 • programowanie podstawowe zabezpieczone jest kodem, który uniemożliwia dokonanie zmian osobom postronnym,
 • test własny - włączenie tej opcji powoduje uruchomienie programu testującego wszystkie ważniejsze funkcje urządzenia oraz wykonuje analizę (w wypadku usterek wyświetlane są odpowiednie komunikaty),
 • aktualny czas i data,
 • programowanie terminu następnej konserwacji (przeglądu),
 • tryb ręczny - wywołanie tej funkcji umożliwia przegląd całego przebiegu analizy krok po kroku w celu sprawdzenia działania poszczególnych funkcji,
 • rejestrowanie czasu pracy.


Wyjście RS 232 opcjonalnie.