TESTOMAT ECO®

pomiar twardości całkowitej on – line


TESTOMAT ECO® jest uproszczoną wersją urządzenia TESTOMAT 2000®.  Instrukcja           Deklaracja zgodności


                        TESTOMAT ECO®

                        TESTOMAT 2000®

pomiar twardości całkowitej pomiar twardości całkowitej lub zasadowości m lub wartości p lub minus m
wskazanie w °n lub °f lub ppm CaCO3 lub mmol/l
zasilanie 230V lub 115 V lub 24V
funkcja BOB
możliwość ustawienia reakcji na zły wynik po 1 lub 2 lub 3 złych analizach
możliwość zatrzymania analizy sygnałem z zewnątrz
alarmy i meldunki o zakłóceniach i usterkach
ustawialne wartości graniczne
1 styk alarmowy
reduktor ciśnienia
wyjście 4-20 mA wbudowane wyjście 4-20 mA lub RS 232(opcja dodatkowa)
wyświetlacz jednolinijkowy wyświetlacz czterolinijkowy
sterowanie czasowe lub objętościowe sterowanie czasowe lub objętościowe lub dynamiczne lub z zewnątrz
pomiar z jednego źródła pomiar z jednego lub z dwóch źródeł naprzemiennie
nie sterowanie przepływem wody chłodzącej dla chłodniczki (bez el. wykonawczych)
nie sterowanie zaworem przepłukującym (bez elementów wykonawczych)
nie pomiar p lub minus m
nie meldunek o terminie przeglądu-konserw.
nie historia usterek
nie zegar
nie tekst własny
nie możliwość sterowania ręcznego
nie funkcja AUX
język menu : polski, niemiecki, angielski, francuski, włoski (4 z nich) język menu : polski, niemiecki, angielski, francuski (1 z nich)

Skala pomiarowa wyświetlacza programowalna: °n, °f, ppm, CaCO3, mmol/l.

Parametr mierzony: twardość całkowita


Zakresy pomiarowe typ indykatora dokładność czas analizy ilość pom. (500 ml)
0,05 - 0,50 °n twardości całkowitej TH 2005 0,01 °n ok. 2 min. ok. 5000 (0,1°n)
0,25 - 2,50 °n twardości całkowitej TH 2025 0,05 °n ok. 2 min ok. 7500 (0,5°n)
1,0 - 10,0 °n twardości całkowitej TH 2100 0,2 °n ok. 2 min. ok. 7500 (2 °n)
2,5 - 25,0 °n twardości całkowitej TH 2250 0,5 °n ok. 2 min. ok. 7500 (5°n)


Napięcie zasilania do wyboru (na etapie zamówienia) 230 V, 115V, 24 V.♦ ♦ ♦


Sterowanie pomiarami programowalne:

  • czasowe: co 0 – 99 minut,
  • objętościowe – co określony przepływ (potrzebny sygnał z wodomierza kontaktowego),
  • z zewnątrz przez zewnętrzny sterownik.

♦ ♦ ♦Możliwość ustawienia reakcji Testomatu na przekroczenie dwóch, programowalnych górnych wartości granicznych wraz z programowaniem sposobu i czasu reakcji na stykach bezpotencjałowych.Wyjście 0(4) – 20 mA wbudowane
Można wykorzystać do wizualizacji, a stosując dodatkowo system PIAP-GSM otrzymywać wyniki na telefon komórkowy.Przyłącze wody wężem 6/4 mm, do kanalizacji wężem śr. wewn. 14 mm

Wyświetlacz z możliwością uzyskania przez Użytkownika informacji o ostatnim wyniku analizy, zaprogramowanych parametrach.Funkcja BOB do działania bez nadzoru 24 -120 h.♦ ♦ ♦Wymagane parametry wody:

  • ciśnienie 0,1 - 8 bar
  • temperatura 10 - 40 °C
  • zawartość wolnego CO2 do 80 mg/l
  • zawartość żelaza do 0,5 mg/l
  • zawartość miedzi do 0,1 mg/l
  • zawartość aluminium do 0,1 mg/l
  • pH 4 - 10,5

Przy zbyt wysokiej temperaturze zalecamy zastosowanie chłodniczki typ KCN, przy zbyt wysokiej zawartości wolnego CO2 desorbera typ R. Pozwala to na mierzenie również kondensatu i wody po dekarbonizacji.